TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Speed navigation
SK EN DE RU
TSU
bod View menu
There are 2 authorized metrological workstations and calibration laboratories in TSÚ Piešťany, state enterprise:

Metrological Laboratory

fotka

Technical Acoustics and Consumer Goods Testing Body

fotka