• Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES

  Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá.
  Viac info >>>

 • Rádiové zariadenia

  Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.
  Viac info >>>

 • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

  Prevádzkujete detské ihrisko? Chcete zabezpečiť, aby bolo pre deti bezpečné? My Vám ponúkame riešenie.
  Viac info >>>

 • Nová klimatická komora pre rozmerné výrobky

  Chcete otestovať Váš produkt pri vysokých teplotných zmenách? Chcete vedieť či nedôjde k jeho znehodnoteniu alebo poškodeniu materiálu respektíve funkčnosti produktu? Obráťte sa na nás.
  Viac info >>>

 • Nová autorizácia na overovanie tlakomerov

  Získali sme novú autorizáciu na výkon overovania určených meradiel - tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.
  Viac info >>>

 • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

  Ponúkame Vám kvalifikáciu personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
  Viac info >>>

 • Skúšky starnutia materiálov

  Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia - Xenotest
  Viac info >>>