TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba č. 1299
Notifikovaná osoba č. 1299
bod Sledujte nás aj na

bod Užitočné linkybod Aktuality

Rozšírenie inšpekčného orgánu pre činnosť OPO o nové pracovisko v ŽilineRozšírenie inšpekčného orgánu pre činnosť OPO o nové pracovisko v Žiline
20.07.2016. 08:07:46
Od 1.7.2016 rozšíril TSÚ rady svojich zamestnancov o nových pracovníkov a vytvoril pracovisko inšpekčného orgánu pre OPO v Žiline.

Skúšky elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických výrobkov EMCSkúšky elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických výrobkov EMC
25.08.2016. 06:08:43

Skúška soľnou hmlouSkúška soľnou hmlou
23.08.2016. 09:08:22
TSÚ Piešťany, š.p. Vám ponúka skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach.

Dňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhuDňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
20.07.2016. 12:07:39

všetky správy »

bod Výber z ponuky služieb

TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO)TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO)
TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO) pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skúška soľnou hmlouSkúška soľnou hmlou
Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach - skúška soľnou hmlou podľa STN ISO 9227 strojárskych výrobkov zo železa, ocele, farebných kovov a plastov.

Kalibrácia váhKalibrácia váh

bod Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

bod ÚNMS SR a organizácie
ÚNMS SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie


Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská národná akreditačná služba


Slovenský metrologický ústav
Slovenský metrologický ústav


Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát


Slovenská legálna metrológia
Slovenská legálna metrológia