TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod SPOLOČNOSŤ - Vízia a stratégia podniku, politika kvality

Vízia - poslanie

Byť trvalo dynamizujúcou, modernou a medzinárodne uznávanou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné služby hlavne v oblasti skúšobníctva a metrológie.

Stratégia na roky 2015 - 2019

Získame dominantné postavenie medzi NO / AO v rozvoji a ponuke komplexných služieb pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia, ochrany majetku, životného prostredia v procesoch posudzovania zhody, certifikácie, skúšania predovšetkým strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru.

Politika kvality

  • Spokojnosť zákazníka a splnenie jeho súčasných i budúcich požiadaviek je naším najvyšším cieľom.
  • Vodcovia / vrcholové vedenie určujú smer rozvoja ústavu, zodpovedajú za jeho výkonnosť, prosperitu a budúcnosť.
  • Zapojením všetkých spolupracovníkov do spoločného systému manažérstva efektívnejšie využívame naše schopnosti a tvorivé úsilie v prospech ústavu.
  • Manažérskymi systémami a zlepšovaním procesného prístupu zvyšujeme účinnosť, efektívnosť a výkonnosť ústavu pri dosahovaní spoločných cieľov so zainteresovanými stranami.
  • Nepretržitým uplatňovaním manažérskeho princípu plánuj - vykonaj - skontroluj - zlepšuj dosahujeme efektívnejšie požadované výsledky.
  • Rozhodovanie v našom ústave vykonávame na základe analýz a faktov.
  • Spolupracujeme len so spoľahlivými partnermi, ktorí plnia naše požiadavky a očakávania.
bod Kontaktné informácie
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
tel: +421 33 79 57 233     e-mail: jaroslav.crkon@tsu.sk
Ing. Martin MIKLÁNEK
Vedúci CERTITECH
tel: +421 33 79 57 215     mobil: +421 903 201 996
e-mail: martin.miklanek@tsu.sk