TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod SPOLOČNOSŤ - Dotazník spokojnosti zákazníkov
Dotazník pre prieskum potrieb a spokojnosti našich zákazníkov.

TSÚ Piešťany, š.p. záleží na spätnej väzbe so zákazníkom. Dotazník slúži na zistenie spokojnosti zákazníkov a výsledky budú slúžiť na zlepšovanie úrovne služieb poskytovaných TSÚ Piešťany, š.p.

Č.  OtázkaOdpoveď - Hodnotenie
1.   Zvoľte oddelenie, ktorého služby chcete ohodnotiť.
2.   Využili ste v minulosti služby v oblasti skúšania, certifikácie, osvedčovania?
3.   Využili ste v minulosti služby v oblasti metrológie - kalibrácia, overovanie?
4.   Využili ste v minulosti naše konzultácie, prednášky, školenia, konferencie?
5.   Ako často navštevujete našu internetovú stránku www.tsu.sk?
6.   Využili ste v minulosti iné ako vyššie uvedené služby?

Úroveň doteraz využitých služieb:
7.   Kvalita poskytnutých služieb
8.   Rýchlosť dodávky
9.   Odborná spôsobilosť našich zamestnancov
10.   Prístup zamestnancov, ochota a ústretovosť
11.   Informovanosť o poskytovaných službách
12.   Celková úroveň v porovnaní s inými poskytovateľmi
13.   Ste spokojní s úrovňou poskytovaných služieb?

Podnety na zlepšenie:
14.   Čo považujete za naše silné stránky?
15.   Čo považujete za naše slabé stránky?
16.   Návrhy na zlepšenie našej ďalšej spolupráce
17.   Aké služby Vám chýbajú v našej ponuke?
Názov spoločnosti: *
Vyplnil (meno, funkcia): *
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Info pre nás:
(Zameranie spoločnosti, Počet zamestnancov)
Overovací kód
Prosím opíšte kód z obrázku!
Overovací kód:

Vyplnením e-mail adresy súhlasíte s posielaním informácií z TSÚ Piešťany, š.p.
* Takto označené polia sú povinné

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.