TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod SPOLOČNOSŤ - Mapa webu
 TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia
 SPOLOČNOSŤ
 O NÁS   (Informácie o spoločnosti)
 VÍZIA - STRATÉGIA - POLITIKA KVALITY   (Vízia a stratégia podniku, politika kvality)
 HISTÓRIA SKÚŠOBNE   (Dôležité historické miľníky podniku)
 AKTUALITY   (Novinky z TSÚ)
 ANKETY   (Ankety )
 DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA   (Dotazník spokojnosti zákazníkov)
 MAPA WEBU   (Mapa webu)
 POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE   (Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.)
 KARIÉRA V TSÚ   ()
 MÉDIÁ   ()
 KOMPETENCIE
 PONUKA SLUŽIEB
 CERTIFIKÁCIA   (Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark)
 SKÚŠOBNÍCTVO   (Zoznam tovarov, prístrojov a zariadení, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody)
 METROLÓGIA   (Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov a vodomerov)
 OVEROVANIE BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ - OPO   (OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb )
 OSTATNÉ SLUŽBY   (Termovízna diagnostika, technická normalizácia, služby stravovacieho strediska, inšpekčný orgán)
 PROGRAM PODUJATÍ   (Semináre, školenia a iné podujatia)
 STAVEBNÉ CERTIFIKÁTY
 NA STIAHNUTIE
 ŽIADOSTI   (Žiadosti na posúdenie zhody výrobkov)
 ŽIADOSTI - VÝHERNÉ PRÍSTROJE   (Žiadosti pre výherné prístroje)
 INFORMÁCIE   (Informácie a súbory na stiahnutie )
 VÝROČNÁ SPRÁVA   (Výročná správa )
 PREZENTÁCIE   (Informácie zo školení a seminárov)
 SPRAVODAJCA TSU   (Informačný časopis TSÚ )
 PROSPEKTY   (Propagačné materiály na stiahnutie)
 KONTAKT