Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/310/EKO/2018
SLM, pracovisko Bratislava
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Stopky číslicové Lumir
54,00 €
05.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/413/HS/2018
Ing. Jozef Dedík - oprava čerpadiel
Želovany 1072 Čachtice 916 21
40271811
Oprava čerpadla
08.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
08.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/413/HS/2018
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
421,20 €
08.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
5/413/HS/2018
OBI Centrum, spol. s r.o.
Štrkopiesky 9 Hlohovec 920 01
36231312
Revízia komínov v TSÚ Piešťany, š.p.
211,80 €
08.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
6/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatky
72,70 €
09.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/312/EKO/2018
LABEKO s.r.o.
Krajinská 2929 Piešťany 92101
36239313
Dusičňan horečnatý
38,00 €
11.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/413/EKO/2018
Maus Electronics, s.r.o.
K Nemocnici 103 Tehovec 251 62
24775444
Súčiastky do zváracieho zdroja
48,68 €
11.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/316/EKO/2018
Farlesk, spol. sr.o.
Mierová 228 Bratislava 82105
31337538
Syntetická náterová farba, riedidlo
169,35 €
12.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/102/EKO/2018
Technciká inšpekcia, a.s. ústredie, Ing. Pribula Peter, stredný inšpektor TZ a PZ
Trnavská cesta 56 Bratislava 82101
36653004
Posúdenie výrobku spôsobilosti pracovníkov (zváračov) z hľadiska jeho použitia vo výbušnom prostredí
5 370,00 €
12.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatka
62,70 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
12/103/EKO/2018
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky do štítkovača Brother
96,24 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
13/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových šítkov
522,00 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
14/310/INV/2018
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2 Trenčín 91101
31423388
Digitálny multimeter FLUKE
63 168,60 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
15/100/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Opakovacie školenie elektrotechnik paragraf 22 a 23
130,00 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
16/122/EKO/2018
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428 Bytča 01401
43884644
Tlač foldra
282,60 €
16.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
NTB
2 901,53 €
17.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
18/122/EKO/2018
Novobyt spol. s r.o.
Teplická 76 Piešťany 921 01
31106072
Kancelársky nábytok - m.č. 417
780,27 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
19/122/EKO/2018
Exe spol. s.r.o.
Na Hrebienku č. 5 Bratislava 811 02
17321450
MS Office Standart 2016
713,64 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
20/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatky
87,10 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
21/314/HS/2018
Areko, s.r.o.
Tomanova 35 Bratislava 831 07
31377530
Oprava meracieho zariadenia
66,00 €
22.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/100/EKO/2018
KOVOSP
Fatranská 32/19, P.O.BOX 94 Žilina 01008
333640,2
Základný kurz revízneho technika - tlakové nádoby
1 056,00 €
23.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/316/EKO/2018
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Kalibrácia meradla digitálny uhlomer
20,00 €
24.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/312/EKO/2018
Internetobvý obchod ecomed -storck
Dangerous goods maritime - inland
Materiál na výkon skúšok
250,00 €
25.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
25/100/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Rozšírenie osvedčenia na výkon revízií, aktualizačná odborná príprava
265,00 €
25.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
26/316/INV/2018
A.H. Systems, inc.
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth 91311
Predzosilovač s príslušenstvom
26.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
27/104/EKO/2018
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428 Bytča 01401
43884644
Okrúhle nálepky na rok 2018
216,00 €
29.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
28/323/EKO/2018
Skúšobňa FEI STU, doc. Ing. Karol Kováč, PhD., vedúci skúšob. lab. elektromagnetickej komtability
Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Vykonanie merania EMC na výrobku: Výherný prístroj, Terminál
324,00 €
29.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
29/312/EKO/2018
MESSER Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9 Bratislava 81944
685852
Základný skúšobný pyln Metán
558,00 €
02.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
30/310/EKO/2018
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
180,00 €
05.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
31/312/EKO/2018
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 Bratislava 833 15
00 156 8
Kalibrácia meradla
166,80 €
06.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
32/413/HS/2018
MOVA - Boris Morvay
Štefana Fidlíka 20 Trnava 91701
33207241
Výmena poškodenej vstupnej brány v átriu
6 348,00 €
07.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
33/314/EKO/2018
Meratex, s.r.o.
Popradská 68 Košice 040 11
43909213
Filtre Munktell - MGG
106,32 €
09.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
13.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
35/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
616,66 €
13.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
36/102/EKO/2018
Pc micro - reklamné predmety
Staré záhrady 31 Bratislava 821 05
32830254
Reklamné USV kľúče
1 287,60 €
14.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
37/310/EKO/2018
Meatest, s.r.o.
Železná 509/3 Brno, Česká republika 619 00
41601840
Programové vybavenie Karta meradla
500,00 €
15.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
38/100/EKO/2018
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356 Žilina 01001
36391000
Stravné lístky
2 280,00 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
39/412/EKO/2018
APM Technik s.r.o.
Alžbetínska 1243 Miloslavov 90042
50517872
Servis interaktívnych tabúl
198,96 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
41/102/EKO/2018
Ivan Hatiar-EKOtrón
Jaseňová 3215/3 Žilina 01007
34221158
Kalibrácia meradla, analyzátor, detektor, indkátor úniku plynu
120,00 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
40/310/EKO/2018
PPS Group, a.s.
Tajovského 7 Detva 96212
36011509
Kalibrácia nastavovacieho krúžku
86,40 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
42/413/EKO/2018
Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893 Tvrdošín 027 44
36409154
Kuchynské skrinky
430,08 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
43/310/EKO/2018
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01
43876994
Snímače teploty a termočlánok
237,36 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
44/122/EKO/2018
Zuzana Příkazská, Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov 68201
27729672
Reklamné sady pier
340,83 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
45/413/HS/2018
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Dodanie a montáž žalúzií - nahradenie starých poškodených žalúzií - m.č. 128, 210, 308a, 505
864,32 €
22.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
46/122/EKO/2018
Green Print s.r.o., Mgr. Lucia Drndášová
Hlisno 810 Tvrdošín 02744
46587993
Reklamné laminované papierové tašky
246,00 €
23.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ