Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/100/EKO/2017
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. p. Hornáček
Priemyselná 10 Piešťany 92101
36252484
Vyhľadanie úniku vody
100,00 €
03.01.2017
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
2/323/EKO/2017
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Výmena optického valca
295,00 €
05.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/310/EKO/2017
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
150,00 €
09.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/316/EKO/2017
Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6 Zvolen 960 01
46 489 5
Preprava meracích zariadení
159,60 €
12.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
5/410/EKO/2017
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP LaserJet CP2055
115,20 €
17.01.2017
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
6/314/EKO/2017
LABEKO s.r.o.
Krajinská 2929 Piešťany 92101
36239313
Vykonanie materiálového rozboru prvkov
199,44 €
20.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii požiarnych hydrantov
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/413/HS/2017
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
421,20 €
23.01.2017
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
8/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii požiarneho vodovodu a hydrantov
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii PHP
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/104/EKO/2017
Patrik Radošovský - REKLAMIX
Obchodná 13 Piešťany 921 01
41948106
Výroba samolepiek pre OPO 1250 ks narezané
125,16 €
24.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia