Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/100/EKO/2017
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. p. Hornáček
Priemyselná 10 Piešťany 92101
36252484
Vyhľadanie úniku vody
100,00 €
03.01.2017
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
2/323/EKO/2017
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Výmena optického valca
295,00 €
05.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/310/EKO/2017
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
150,00 €
09.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/316/EKO/2017
Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6 Zvolen 960 01
46 489 5
Preprava meracích zariadení
159,60 €
12.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
5/410/EKO/2017
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP LaserJet CP2055
115,20 €
17.01.2017
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
6/314/EKO/2017
LABEKO s.r.o.
Krajinská 2929 Piešťany 92101
36239313
Vykonanie materiálového rozboru prvkov
199,44 €
20.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii požiarnych hydrantov
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/413/HS/2017
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
421,20 €
23.01.2017
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
8/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii požiarneho vodovodu a hydrantov
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/413/HS/2017
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii PHP
23.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/104/EKO/2017
Patrik Radošovský - REKLAMIX
Obchodná 13 Piešťany 921 01
41948106
Výroba samolepiek pre OPO
125,16 €
24.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
12/310/EKO/2017
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.,Ing. LEO KONEČNÝ
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Vkladacia reverzibilná račňová hlava, sada adaptérov, sada imbusových kľúčov
197,91 €
25.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
14/410/EKO/2017
ROUZZ, s.r.o. Marián Ivanov
sv. Štefana 16 Piešťany 921 01
11753897
Aktualizačné školenie pre zamestnancov - elektrotechnik
252,00 €
25.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
13/316/EKO/2017
Edita Hrdinová - PILIER
A.Šindelára 3 Piešťany 921 01
33 997 9
Vizitky
19,20 €
31.01.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
15/413/EKO/2017
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
01.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
16/312/EKO/2017
Ivan Hatiar - EKOTRÓN
Fínska 2516/4 Martin - Priekopa 03608
34221158
Kalibrácia meradla - detektor úniku CO
36,00 €
07.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/316/EKO/2017
ČMI, 1000 Oblastní inspektorát Praha, Ing. Tomáš Pavlíček
Radiová 1136/3, odd. prim.metrologie el.veličín Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia meradla - umelá sieť Hameg HM6050
453,60 €
07.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
18/316/EKO/2017
A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.
Školská, P.O. BOX B6 Piešťany 921 01
34139877
Uverejnenie inzerátu
190,80 €
07.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
19/413/EKO/2017
AQUACENTRUM, s.r.o.
Žilinská 49 Piešťany 92101
36236560
Ponorné čerpadlo
352,80 €
08.02.2017
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
20/310/EKO/2017
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
35817887
Vodomery Residia Jet 1,5
09.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
21/310/EKO/2017
SLM, pracovisko Bratislava
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Kalibrácia meradiel- skúšobné zariadenia na overovanie vodomerov
1 377,60 €
09.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/314/EKO/2017
Edita Hrdinová - PILIER
A.Šindelára 3 Piešťany 921 01
33 997 9
Vizitky
48,00 €
09.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/100/EKO/2017
National Pen
P.O. BOX 0013 Bratislava 090 800 90
Reklamné perá
201,99 €
09.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/312/EKO/2017
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových štítkov Nerez 0,6
522,00 €
10.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
25/413/HS/2017
Ľudovít Moravec-Mocar
Družstevná 8 Komárno 945 01
33776539
Autobatéria Varta Promotive Blue 12V 140Ah
143,90 €
15.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
26/316/EKO/2017
Jozef Vardžák
Stolárske a montážne práce Borovce 21 922 09
41294360
Vyhotovenie 3 ks drevených stolov do skúšobne EMC
540,00 €
17.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
27/413/HS/2017
Ing. Ľudovít Nagy - RODEM
Hlavná 674 Zemné 941 22
33794898
Reverzná osmóza a ionexová náplň MB20
20.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
28/312/EKO/2017
Pack Test Kft.
Közep u. 16 H-9024 Györ
Vykonanie skúšok podľa normy EN 378-2: 2016 chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
470,00 €
21.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
29/310/EKO/2017
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Momentový šroubovák so stupnicou WERA
302,98 €
21.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
30/414/EKO/2017
Schmolz + Bickenbach
č. 3054 Trenčianske Stankovce 91311
36241377
Oceľ plochá 120/15
50,00 €
21.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
31/104/EKO/2017
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428 Bytča 01401
43884644
Papierové obaly na rok 2017
360,00 €
21.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
32/310/EKO/2017
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Pásky Brother
271,80 €
23.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
33/310/EKO/2017
TESS - Servis, s.r.o.
Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany 92101
00613746
Vyhĺbenie štvrohrannej diery
50,00 €
27.02.2017
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/413/INV/2017
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B Bratislava 821 01
31 359 8
Dodanie a montáž osobných výťahov KONE
78 112,70 €
27.02.2017
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ