Novinky z TSÚ

 • Firemná metrológia a interný audítor - školenia

  TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora - kliknite pre viac info.
  Viac info >>>

 • Obchodovanie na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie

  V stredu 9. novembra 2016 sa zástupcovia Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky a Obchodného oddelenia TSÚ zúčastnili na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam obchodovania na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie.
  Viac info >>>

 • Obchodná súťaž na dodávku osobných výťahov

  TSÚ Piešťany, š.p., vypisuje verejnú obchodnú súťaž na dodávku osobných výťahov. Viac info po kliknutí.
  Viac info >>>

 • Skúšky elektromagnetickej kompatibility

  Skúšky elektrických a elektronických výrobkov na EMC
  Viac info >>>

 • Sprístupňovanie tlakových zariadení na trhu

  Dňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
  Viac info >>>

 • Seminár - Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie

  Dňa 19. apríla 2016 sa pod záštitou TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil seminár Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie.
  Viac info >>>