Ostatné služby

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


Hlavná ročná kontrola detských ihrískHlavná ročná kontrola detských ihrískNa základe normy STN EN 1176-7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré sú nezávislé od prevádzkovateľa detského ihriska a výrobcu.
Vykonanie hlavnej ročnej kontroly pracovníkmi TSÚ zahŕňa:
  • obhliadku detského ihriska,
  • kontrolu dokumentov detského ihriska,
  • kontrolu zariadení v súlade s bezpečnostnými normami STN EN 1176 a STN EN 1177,
  • vydanie záznamu o vykonanej kontrole,
  • pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkoch.

Iné služby:
  • kontrola detského ihriska po montáži
  • konzultácie z oblasti bezpečnosti detského ihriska

Cieľom hlavnej ročnej kontroly je zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení vyplývajúcej z vykonaných opráv alebo z dodatočného zabudovania či výmeny častí.

HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA = MINIMALIZOVANIE ÚRAZOV = BEZPEČNÉ IHRISKO PRE DETIZoznam kontaktov

Ing. Martina ŠURINOVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV