TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod PONUKA SLUŽIEB - Jedálny lístok
TSÚ Piešťany š.p. s účinnosťou od 1.9.2013 prenajala priestory Stravovacieho strediska pri TSÚ Piešťany š.p..

Služby stravovania a dodávky stravy sú naďalej poskytované podnikateľským subjektom Dagmar Ondrejková - Gastroslužby.

Aktuálne informácie, kontakt a jedálny lístok nájdete na tejto adrese:

www.gastrosluzby.eu