TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu
bod Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb

Certifikáciu osôb podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2004 Vám ponúka Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb v TSÚ Piešťany, š.p., CERTICOS. Podľa rozsahu akreditácie overuje odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na TZ u revíznych technikov podľa § 16; obsluhy podľa § 17 a opráv podľa § 18 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

CERTICOS – certifikačný orgán osôb

Certifikáciu osôb podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2004 Vám ponúka Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb v TSÚ Piešťany, š.p., CERTICOS.

CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek medzinárodných noriem STN EN ISO/IEC 17024:2004.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:

 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17024:2004,
 • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Údaje o akreditácii:
  Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
  Číslo osvedčenia: O-018
  Vydané: 11.10.2013
  Koniec platnosti: 11.10.2016

  Rozsah akreditácie certifikačného orgánu osôb - CERTICOS je pre: revíznych technikov, obsluhu a pracovníkov na opravu pre TZ tlakové plynové, zdvíhacie a skúšobných technikov výrobcu, elektrotechnikov špecialistov pre technické zariadenia. CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie:
  • odborných prehliadok a skúšok na TZ u revíznych technikov podľa § 16 (tlakové, plynové a zdvíhacie TZ) a § 24 (TZ elektrické) a vydáva OSVEDČENIE
  • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích TZ) podľa § 17 a vydáva PREUKAZ
  • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích TZ) podľa § 18 a vydáva OSVEDČENIE

  CERTICOS poskytne po udelení certifikátu, certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, model normy a registračné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, vizitkách reklamných materiáloch prezentujúcu organizáciu.

  Termíny skúšok:
  Overovanie odbornej spôsobilosti podľa zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16, § 17, § 18 a § 24 vykonávame vždy posledný piatok v mesiaci, počas celého kalendárneho roka.

  Vydané osvedčenia CERTICOS
  Vydané preukazy CERTICOS
  Vydané certifikáty CERTICOS


  Posledná aktualizácia: 14. 7. 2015

  Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb
  bod Prílohy
  84 001 rozsah akreditacie certicos 2015.pdf [56,13 kB]
  84 002 postup certifikacie 2015.pdf [108,59 kB]
  84 004 vseobecne podmienky 2014 fi.pdf [129,8 kB]
  84 003 ziadost o overenie vedomosti par.16 rt vtz tlak plyn zdvih.pdf [258,57 kB]
  84 005 ziadost o overenie vedomosti par.16 rt vtz tlak plyn zdvih.rtf [2,31 MB]
  84 006 ziadost o overenie vedomosti par.17 obsluha vtz tlak plyn zdvih.pdf [286,87 kB]
  84 007 ziadost o overenie vedomosti par.17 obsluha vtz tlak plyn zdvih.rtf [2,31 MB]
  ziadost o overenie vedomosti par.18 oprava rekonstrukcia a montaz vtz tlakoveho plynoveho zdvihacieho aktualna.doc [148,5 kB]
  84 010 ziadost o overenie vedomosti par.24 rt vtz elektro.pdf [242,13 kB]
  84 011 ziadost o overenie vedomosti par.24 rt vtz elektro.rtf [2,3 MB]
  84 012 osvedcenie o akreditacii o 018.pdf [192,07 kB]
  bod Iné, doplňujúce informácie
  Národný inšpektorát práce
  bod Kontaktné informácie
  Ing. Stanislav JANČOVIČ
  Vedúci certifikačného orgánu osôb
  tel: +421 79 57 213     mobil: +421 911 763 414
  e-mail: stanislav.jancovic@tsu.sk