TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu

fotka Certifikácia výrobkov

TSÚ Piešťany, š. p. vykonáva podľa osvedčenia o akreditácii č. P-018 udeleného Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17065 certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, certifikáciu hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných výrobkov.

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vykonáva v súlade s osvedčením o akreditácii č. Q-007 udeleným Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17 021 certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001.

Certifikácia KEYMARK pre solárne kolektory a systémy

Skúšky a certifikácia solárnych tepelných kolektorov a systémov na základe splnomocnenia od CEN.

bod Kontaktné informácie
Ing. Igor KURUC CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
tel: +421 33 79 57 300     mobil: +421 903 795 636
e-mail: igor.kuruc@tsu.sk
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
tel: +421 33 79 57 292     mobil: +421 903 422 693
e-mail: dusan.hanko@tsu.sk
Ing. Martin MIKLÁNEK
Vedúci CERTITECH
tel: +421 33 79 57 215     mobil: +421 903 201 996
e-mail: martin.miklanek@tsu.sk