Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov a vodomerov


Kalibrácia meradiel dĺžky
Kalibrácia meradiel dĺžky
Koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometrické meradlá, číselníkové a páčkové odchýlkomery, dvojdotykové meradlá do otvoru, pevné a skladacie mikrometrické odpichy, valčekové kalibre a meracie drôtiky na závity.

Kalibrácia meradiel tlakuKalibrácia meradiel tlaku
Manometre, manovákuometre indikačné a číslicové s pružnými a citlivými prvkami, manometre pre zváraciu techniku, meracie prevodníky (snímače) tlaku, registračné tlakomery, indikačné a registračné diferenčné tlakomery, kontrolné manometre a vákuometre, tlakomery s vysielačmi.

Kalibrácia a overovanie meradiel momentu silyKalibrácia a overovanie meradiel momentu sily
Momentové kľúče torzné a ohybové (signálne), prístroje na kontrolu momentových kľúčov a snímače momentu sily.

Kalibrácia meradiel elektrických veličínKalibrácia meradiel elektrických veličín
Kalibrácia meradiel elektrických veličín

Kalibrácia meradiel teplotyKalibrácia meradiel teploty
Sklené teplomery, odporové snímače teploty, typ Pt100, termoelektrické snímače teploty, typ J, K, L, M, T, teplomery s analógovým a digitálnym výstupom.

Kalibrácia meradiel mechanického kmitaniaKalibrácia meradiel mechanického kmitania
Kalibrácia meradiel mechanického kmitania, ako sú vibromery, senzory (snímače), kalibrátory mechanického kmitania.

Overovanie určených meradiel akustického tlakuOverovanie určených meradiel akustického tlaku
Zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, akustické kalibrátory, osobné zvukové expozimetre

Kalibrácia meračov pretečeného množstva vodyKalibrácia meračov pretečeného množstva vody
Akreditované laboratórium kalibruje merače pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomerné merače tepla.

Overovanie určených meradielOverovanie určených meradiel
vodomerov na studenú a teplú vodu a prietokomerných častí meračov tepla

Kalibrácia meradiel vlhkostiKalibrácia meradiel vlhkosti
meradlá relatívnej vlhkosti vzduchu, hygrografy a záznamníky relatívnej vlhkosti, snímače relatívnej vlhkosti, záznamníky teploty a vlhkosti.