TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod NA STIAHNUTIE - Žiadosti na posúdenie zhody výrobkov
ATP - príloha 
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“ 
 
Aktualizované 7.3.2012.ATP - príloha
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“

Aktualizované 7.3.2012.
PDF[142,01 kB]STIAHNUŤ
RTF[111,75 kB]STIAHNUŤ
ATP - žiadosť 
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine 
 
Aktualizované 7.3.2012.ATP - žiadosť
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine

Aktualizované 7.3.2012.
PDF[182,29 kB]STIAHNUŤ
RTF[220,82 kB]STIAHNUŤ
Plynové spotrebiče a účinnosť teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2009/142/ES (Nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z.z.) o spotrebičoch plynných palív 
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z) o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013 
 
 
Aktualizované 3.5.2016.Plynové spotrebiče a účinnosť teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2009/142/ES (Nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z.z.) o spotrebičoch plynných palív
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z) o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013


Aktualizované 3.5.2016.
PDF[46,01 kB]STIAHNUŤ
RTF[350,36 kB]STIAHNUŤ
Projektová dokumentácia 
Žiadosť o o posúdenie 
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, 
- konštrukčnej dokumentácie, 
- technického zariadenia a technológie, 
- materiálu, 
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Aktualizované 23.2.2012.Projektová dokumentácia
Žiadosť o o posúdenie
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny,
- konštrukčnej dokumentácie,
- technického zariadenia a technológie,
- materiálu,
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 23.2.2012.
PDF[138,21 kB]STIAHNUŤ
RTF[2,13 MB]STIAHNUŤ
Inšpekčný výkon 
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ 
 
Aktualizované 27.9.2011.Inšpekčný výkon
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ

Aktualizované 27.9.2011.
PDF[149,84 kB]STIAHNUŤ
RTF[319,4 kB]STIAHNUŤ
Posúdenie zhody výrobkov 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby). 
 
Aktualizované 5.2.2014. 
 
 
Posúdenie zhody výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby).

Aktualizované 5.2.2014.


PDF[40,58 kB]STIAHNUŤ
RTF[344,52 kB]STIAHNUŤ
Hračky 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb 
 
Aktualizované 20.11.2012.Hračky
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb

Aktualizované 20.11.2012.
PDF[41,7 kB]STIAHNUŤ
RTF[335,1 kB]STIAHNUŤ
Emisie hluku 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES / Nariadenia vlády SR č. 222/2002 Z. z. o emisiách hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí a na poskytnutie ďalších služieb 
 
Aktualizované 28.2.2014.Emisie hluku
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES / Nariadenia vlády SR č. 222/2002 Z. z. o emisiách hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí a na poskytnutie ďalších služieb

Aktualizované 28.2.2014.
PDF[42,35 kB]STIAHNUŤ
RTF[356,36 kB]STIAHNUŤ
Stavebné výrobky 
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011. 
 
Aktualizované 28.2.2014. 
Stavebné výrobky
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011.

Aktualizované 28.2.2014.
PDF[46,88 kB]STIAHNUŤ
RTF[387,2 kB]STIAHNUŤ
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové, elektrické zariadenie) 
 
Aktualizované 23.2.2012.Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové, elektrické zariadenie)

Aktualizované 23.2.2012.
PDF[175,9 kB]STIAHNUŤ
RTF[4,13 MB]STIAHNUŤ
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ - E 
 
Aktualizované 23.2.2012. 
 
 
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ - E

Aktualizované 23.2.2012.


PDF[182,96 kB]STIAHNUŤ
RTF[2,16 MB]STIAHNUŤ
Priebežný dohľad 
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. 
 
Aktualizované 8.10.2013.Priebežný dohľad
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.

Aktualizované 8.10.2013.
PDF[38,76 kB]STIAHNUŤ
RTF[311,01 kB]STIAHNUŤ
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD 
 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia 
 
 
Aktualizované 27.4.2016.Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD

Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia


Aktualizované 27.4.2016.
PDF[71,99 kB]STIAHNUŤ
RTF[361,17 kB]STIAHNUŤ
Jednoduché tlakové nádoby 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách 
 
Aktualizované 27.4.2016.Jednoduché tlakové nádoby
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách

Aktualizované 27.4.2016.
PDF[42,69 kB]STIAHNUŤ
RTF[317,35 kB]STIAHNUŤ
                  
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
 
Aktualizované 28.2.2014.
Žiadosť SOLAR KEYMARK
Žiadosť SOLAR KEYMARK

Aktualizované 28.2.2014.
PDF[54,71 kB]STIAHNUŤ
RTF[3,99 MB]STIAHNUŤ
Strojové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach 
 
Aktualizované 27.4.2016.Strojové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach

Aktualizované 27.4.2016.
PDF[45,23 kB]STIAHNUŤ
RTF[349,02 kB]STIAHNUŤ
Tlakové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach. 
Aktualizované 27.4.2016.Tlakové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach.
Aktualizované 27.4.2016.
PDF[43,49 kB]STIAHNUŤ
RTF[347,1 kB]STIAHNUŤ
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore 
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007. 
 
Aktualizované 11.4.2011.Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007.

Aktualizované 11.4.2011.
PDF[47,66 kB]STIAHNUŤ