TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Základné informácie

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany


GPS: 48°35''12.89"N, 17°49''22.03"E

Mapka na Googlemapka ako nás nájdete na maps.google.com

bod Ostatné informácie

IČO : 00057380, IČ DPH : SK 2020395410, DIČ : 2020395410

Výpis z OR Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 10005/T

číslo účtu: 6000212/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK14 0200 0000 0000 0600 0212

bod Kontaktné informácie
SPOJOVATEĽKA
tel: +421 33 79 57 111     fax: +421 33 77 23 716
VEDENIE
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
tel: +421 33 79 57 233     fax: +421 33 79 57 251
e-mail: jaroslav.crkon@tsu.sk
Eva MATIOVÁ
Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa
tel: +421 33 79 57 159     fax: +421 33 79 57 251
mobil: +421 911 634 005     e-mail: eva.matiova@tsu.sk
ÚSEK CERTIFIKÁCIÍ, INŠPEKCIÍ A ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ing. Igor KURUC CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
tel: +421 33 79 57 300     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 795 636     e-mail: igor.kuruc@tsu.sk
Ing. Martina ŠURINOVÁ
Pracovníčka úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
tel: +421 33 79 57 300     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 911 763 413     e-mail: martina.surinova@tsu.sk
ÚSEK SKÚŠOBNÍCTVA A METROLÓGIE
Ing. Igor KADLEC
Vedúci skúšobní TSÚ
tel: +421 33 79 57 281     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 902 092 907     e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
OBCHODNÉ ODDELENIE
Bc. Ivan SIKOMAS
Pracovník obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 255     fax:  +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 734 143     e-mail: ivan.sikomas@tsu.sk
Mgr. Katarína ORŠINOVÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 228     fax: +421 33 77 23 503
mobil: +421 903 426 271     e-mail: katarina.orsinova@tsu.sk
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 229     fax: +421 33 77 23 503
mobil: +421 911 560 652     e-mail: katarina.cibikova@tsu.sk
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY COCV
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
tel: +421 33 79 57 292     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 422 693     e-mail: dusan.hanko@tsu.sk
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
tel: +421 33 79 57 214     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 690 144     e-mail: jan.barancik@tsu.sk
Ing. Jana LEVICKÁ
Pracovník oddelenia COCV
tel: +421 33 79 57 236     fax: +421 33 77 23 716
mobil: + 421 911 909 310     e-mail: jana.levicka@tsu.sk
Zuzana VAVROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
tel: +421 33 79 57 198     fax: +421 33 77 23 716
e-mail: zuzana.vavrova@tsu.sk
CERTITECH - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Ing. Martin MIKLÁNEK
Vedúci CERTITECH
tel: +421 33 79 57 215     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 201 996     e-mail: martin.miklanek@tsu.sk
CERTICOS - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB
Ing. Stanislav JANČOVIČ
Vedúci certifikačného orgánu osôb
tel: +421 79 57 213     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 911 763 414     e-mail: stanislav.jancovic@tsu.sk
INŠPEKČNÝ ORGÁN A OPO
Mgr. Kornélia GÁLOVÁ PhD.
Vedúca inšpekčného orgánu a OPO
tel: +421 33 79 57 202     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 533 143     e-mail: kornelia.galova@tsu.sk
Hana FILIPOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
tel: +421 33 79 57 266     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 905 296 298     e-mail: hana.filipova@tsu.sk
Ing. Marián KOVÁČ
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 720 252     e-mail: marian.kovac1@tsu.sk
Ing. Peter PAGÁČ
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 903 446 960     e-mail: peter.pagac@tsu.sk
Ing. Zuzana KAVALCOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 903 402 768     e-mail: zuzana.kavalcova@tsu.sk
Marián KOVÁČ ml.
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 720 253     e-mail: marian.kovac2@tsu.sk
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 763 412     e-mail: gabriela.simonova@tsu.sk
Ing. Rastislav SVITEK
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 903 406 348     e-mail: rastislav.svitek@tsu.sk
SKÚŠOBŇA TEPELNEJ TECHNIKY
Ing. Jozef PILLÁR
Vedúci skúšobne tepelnej techniky
tel: +421 33 79 57 182     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 910 484 569     e-mail: jozef.pillar@tsu.sk
Ing. Peter ORIHEL
Skúšobný technik
tel: +421 79 57 196, 212     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 795 631     e-mail: peter.orihel@tsu.sk
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 291, 212     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 417 205     e-mail: peter.bila@tsu.sk
Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 269, 196     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 911 725 977     e-mail: maria.bucorova@tsu.sk
Ján VESELÝ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 295     fax: +421 33 77 23 716
e-mail: plyn@tsu.sk
SKÚŠOBŇA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV A STAVIEB
Peter SUMMER
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb
tel: +421 33 79 57 200     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 903 408 799     e-mail: peter.summer@tsu.sk
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 218     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 902 952 924     e-mail: tzbas@tsu.sk
Ing. Marcel SVOBODA
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 278     fax:  +421 33 77 23 716
mobil: +421 911 634 143     e-mail: marcel.svoboda@tsu.sk
Ing. Denis SAMKO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 218     mobil: +421 903 402 029
e-mail: denis.samko@tsu.sk
Dušan MELICHER
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 278     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 903 726 494     e-mail: dusan.melicher@tsu.sk
Ing. Ľuboš VANČO
Skúšobný technik
tel: +421/ 33/ 79 57 218     fax: +421/ 33/ 77 23 716
e-mail: lubos.vanco@tsu.sk
SKÚŠOBŇA STROJOV A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
tel: +421 33 79 57 219     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 902 952 922     e-mail: tomas.bednarik@tsu.sk
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 237     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 910 834 143     e-mail: stanislav.zamecnik@tsu.sk
Viliam MELÚCH
Skúšobný technik - elektro, EMC, inšpektor VTZ elektrických
tel: +421 33 79 57 205     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 910 934 143     e-mail: viliam.meluch@tsu.sk
Štefánia MELÚCHOVÁ
Pracovníčka skúšobne strojov a výrobných zariadení
tel: +421 79 57 284     fax: +421 33 77 23 716
e-mail: stefania.meluchova@tsu.sk
Ing. Matúš MAŤAŠ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 288     mobil: +421 911 725 918
e-mail: matus.matas@tsu.sk
Martin SABO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 288     mobil: +421 911 725 918
e-mail: martin.sabo@tsu.sk
Ing. Mário ZEMKO
Skúšobný technik
tel: +421/ 33/ 79 57 237     fax: +421/ 33/ 77 23 716
e-mail: mario.zemko@tsu.sk
SKÚŠOBŇA TECHNICKEJ AKUSTIKY A SPOTREBNÉHO TOVARU
Ing. Dušan LETKO
Vedúci skúšobne technickej akustiky a spotrebného tovaru
tel: +421 33 79 57 160     fax: +421 33 79 57 172
mobil: +421 903 253 439     e-mail: dusan.letko@tsu.sk
Milan KUČERKA
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 203     fax: +421 33 77 23 716
mobil: +421 0902 952 923     e-mail: st@tsu.sk
Branislav MATÚŠ
Pracovník metrológie
tel: +421 33 79 57 199     fax: +421 33 79 57 172
e-mail: branislav.matus@tsu.sk
Ing. Ivan POBJECKÝ CSc.
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 199     fax: +421 33 79 57 172
mobil: +421 903 795 632     e-mail: obaly@tsu.sk
Marek PAVLÍK
Pracovník metrológie
tel: +421 33 79 57 199     fax: +421 33 79 57 172
e-mail: marek.pavlik@tsu.sk
Ing. Martin JAMBOR
Skúšobný technik
tel: +421/ 33/ 79 57 173     fax: +421/ 33/ 79 57 192
e-mail: martin.jambor@tsu.sk
SKÚŠOBŇA ELEKTRO A VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
tel: +421 33 79 57 252, 204     fax: +421 33 77 25 147
mobil: +421 905 634 143     e-mail: vhp@tsu.sk
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     fax: +421 33 77 25 147
mobil: +421 903 438 964     e-mail: vhp@tsu.sk
Ing. Miroslav MARTINKO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 230     fax: +421 33 77 25 147
e-mail: elektro@tsu.sk
Ing. František MAYER
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     fax: +421 33 77 25 147
mobil: +421 903 438 964     e-mail: vhp@tsu.sk
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     fax: +421 33 77 25 147
mobil: +421 903 438 964     e-mail: vhp@tsu.sk
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     fax: +421 33 77 25 147
mobil: +421 903 438 964     e-mail: vhp@tsu.sk
Ing. Katarína VAVRINCOVÁ
Pracovníčka skúšobne elektro a výherných prístrojov
tel: +421 33 79 57 204     mobil: +421 903 439 366
e-mail: katarina.vavrincova@tsu.sk
Zita BUBLAVÁ
Pracovníčka skúšobne elektro a výherných prístrojov
tel: +421 33 79 57 204     mobil: +421 903 439 366
e-mail: zita.bublava@tsu.sk
METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Milan KREMPA
Vedúci metrologického laboratória
tel: +421 33 79 57 194     fax: +421 33 79 57 217
mobil: +421 903 690 145     e-mail: milan.krempa@tsu.sk , kalib@tsu.sk
Ing. Marek MACEJKA
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 262     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 903 795 630     e-mail: marek.macejka@tsu.sk
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
tel: +421 33 79 57 217     fax: +421 33 79 57 217
mobil: +421 914 335 504     e-mail: erika.gonova@tsu.sk ,kalib@tsu.sk
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 217, 240     fax: +421 33 79 57 217
mobil:  +421 914 335 504     e-mail: kalib@tsu.sk
Mgr. Katarína ORŠINOVÁ
Metrológ ústavu
tel: +421 33 79 57 228     fax: +421 33 77 23 503
mobil: +421 903 426 271     e-mail: katarina.orsinova@tsu.sk
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 227, 170     fax: +421 33 79 57 217
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 254, 170     fax: +421 33 79 57 217
mobil: +421 914 335 503     e-mail: peter.pikus@tsu.sk ,kalib@tsu.sk
Martin CEPKO
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 227, 170, 217     fax: +421 33 79 57 217
mobil: +421 914 335 504     e-mail: martin.cepko@tsu.sk ,kalib@tsu.sk
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória
tel: + 421 33 79 57 207, 262     e-mail: milos.bohunicky@tsu.sk
Roman ERTL
Pracovník laboratória
tel: +421 79 57 262
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Mária SVITKOVÁ
Vedúca ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 167     fax: +421 33 79 57 265
mobil: +421 903 783 520     e-mail: eko@tsu.sk
Božena VALOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 155, 166     fax: +421 33 79 57 265
e-mail: bozena.valova@tsu.sk
Dana ŠALÁTOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 245     mobil: +421 902 952 925
e-mail: dana.salatova@tsu.sk
Marta MACHÁČOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 245     mobil: +421 902 952 925
e-mail: marta.machacova@tsu.sk
Dana DRAHOVSKÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 158     e-mail: dana.drahovska@tsu.sk
OSTATNÉ ODDELENIA
Andrej KRALOVIČ
Vedúci IT oddelenia
tel: +421 33 79 57 275     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 911 267 919     e-mail: admin@tsu.sk
Bc. Rastislav KARABA
Pracovník IT oddelenia
tel: +421 33 79 57 156     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 902 952 921     e-mail: rastislav.karaba@tsu.sk
Daniela PAULÍKOVÁ
Hospodárska správa, údržba budov, investičné a registratúrne stredisko
tel: +421 33 79 57 256     fax: +421 33 79 57 235
mobil: +421 903 442 848     e-mail: daniela.paulikova@tsu.sk
bod Kontaktný formulár
Pre  
Popis správy * 
Meno (firma) * 
E-mail * 
Telefón 
Overovací kódProsím opíšte kód z obrázku!
Overovací kód:
Správa ktorú chcete poslať
     * Políčka je nutné vyplniť