TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Základné informácie

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany


GPS: 48°35''12.89"N, 17°49''22.03"E

Mapka na Googlemapka ako nás nájdete na maps.google.com

bod Ostatné informácie

IČO : 00057380, IČ DPH : SK 2020395410, DIČ : 2020395410

Výpis z OR Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 10005/T

číslo účtu: 6000212/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK14 0200 0000 0000 0600 0212

bod Kontaktné informácie
SPOJOVATEĽKA
tel: +421 33 79 57 111     fax: +421 33 77 23 716
VEDENIE
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
tel: +421 33 79 57 233     e-mail: jaroslav.crkon@tsu.sk
Eva MATIOVÁ
Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa
tel: +421 33 79 57 159     mobil: +421 911 634 005
e-mail: eva.matiova@tsu.sk
ÚSEK CERTIFIKÁCIÍ, INŠPEKCIÍ A ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ing. Igor KURUC CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
tel: +421 33 79 57 300     mobil: +421 903 795 636
e-mail: igor.kuruc@tsu.sk
Ing. Martina ŠURINOVÁ
Pracovníčka úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
tel: +421 33 79 57 300     mobil: +421 902725165
e-mail: martina.surinova@tsu.sk
ÚSEK SKÚŠOBNÍCTVA
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne TSÚ
tel: +421 33 79 57 219     mobil: +421 902 952 922
e-mail: tomas.bednarik@tsu.sk
OBCHODNÉ ODDELENIE
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 229     mobil: +421 911 560 652
e-mail: katarina.cibikova@tsu.sk
Bc. Ivan SIKOMAS
Pracovník obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 255     mobil: +421 903 734 143
e-mail: ivan.sikomas@tsu.sk
Mgr. Katarína ORŠINOVÁ
Metrológ ústavu / Pracovníčka obchodného oddelenia
tel: +421 33 79 57 228     mobil: +421 903 426 271
e-mail: katarina.orsinova@tsu.sk
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY COCV
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
tel: +421 33 79 57 292     mobil: +421 903 422 693
e-mail: dusan.hanko@tsu.sk
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
tel: +421 33 79 57 214     mobil: +421 903 690 144
e-mail: jan.barancik@tsu.sk
Ing. Jana LEVICKÁ
Pracovník oddelenia COCV
tel: +421 33 79 57 236     mobil: + 421 911 909 310
e-mail: jana.levicka@tsu.sk
Zuzana VAVROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
tel: +421 33 79 57 198     e-mail: zuzana.vavrova@tsu.sk
CERTITECH - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Ing. Martin MIKLÁNEK
Vedúci CERTITECH
tel: +421 33 79 57 215     mobil: +421 903 201 996
e-mail: martin.miklanek@tsu.sk
Ing. Igor KADLEC
Pracovník CERTITECH
mobil: +421 902 092 907     e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
CERTICOS - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB
Ing. Stanislav JANČOVIČ
Vedúci certifikačného orgánu osôb
tel: +421 79 57 213     mobil: +421 911 763 414
e-mail: stanislav.jancovic@tsu.sk
INŠPEKČNÝ ORGÁN A OPO
Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
mobil: +421 903 446 960     e-mail: peter.pagac@tsu.sk
Hana FILIPOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
tel: +421 33 79 57 266     mobil: +421 905 296 298
e-mail: hana.filipova@tsu.sk
Ing. Igor KADLEC
Pracovník inšpekčného orgánu
mobil: +421 902 092 907     e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
Ing. Marián KOVÁČ
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 720 252     e-mail: marian.kovac1@tsu.sk
Ing. Zuzana KAVALCOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 903 402 768     e-mail: zuzana.kavalcova@tsu.sk
Marián KOVÁČ ml.
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 720 253     e-mail: marian.kovac2@tsu.sk
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 911 763 412     e-mail: gabriela.simonova@tsu.sk
Ing. Rastislav SVITEK
Pracovník inšpekčného orgánu - pracovisko Žilina
mobil: +421 903 406 348     e-mail: rastislav.svitek@tsu.sk
SKÚŠOBŇA TEPELNEJ TECHNIKY
Ing. Peter ORIHEL
Vedúci skúšobne tepelnej techniky
tel: +421 79 57 196, 212     mobil: +421 903 795 631
e-mail: peter.orihel@tsu.sk
Ing. Jozef PILLÁR
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 182     mobil: +421 910 484 569
e-mail: jozef.pillar@tsu.sk
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 291, 212     mobil: +421 903 417 205
e-mail: peter.bila@tsu.sk
Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 269, 196     mobil: +421 911 725 977
e-mail: maria.bucorova@tsu.sk
Ján VESELÝ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 295     e-mail: jan.vesely@tsu.sk
SKÚŠOBŇA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV A STAVIEB
Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb
tel: +421 33 79 57 278     mobil: +421 911 634 143
e-mail: marcel.svoboda@tsu.sk
Peter SUMMER
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 200     mobil: +421 903 408 799
e-mail: peter.summer@tsu.sk
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 218     mobil: +421 902 952 924
e-mail: peter.pollak@tsu.sk
Ing. Denis SAMKO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 218     mobil: +421 903 402 029
e-mail: denis.samko@tsu.sk
Dušan MELICHER
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 278     mobil: +421 903 726 494
e-mail: dusan.melicher@tsu.sk
SKÚŠOBŇA STROJOV A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
tel: +421 33 79 57 219     mobil: +421 902 952 922
e-mail: tomas.bednarik@tsu.sk
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 237     mobil: +421 910 834 143
e-mail: stanislav.zamecnik@tsu.sk
Viliam MELÚCH
Skúšobný technik - elektro, EMC, inšpektor VTZ elektrických
tel: +421 33 79 57 205     mobil: +421 910 934 143
e-mail: viliam.meluch@tsu.sk
Štefánia MELÚCHOVÁ
Pracovníčka skúšobne
tel: +421 79 57 284     e-mail: stefania.meluchova@tsu.sk
Ing. Matúš MAŤAŠ
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 288     mobil: +421 911 725 918
e-mail: matus.matas@tsu.sk
Martin SABO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 288     mobil: +421 911 725 918
e-mail: martin.sabo@tsu.sk
Ing. Ľuboš VANČO
Skúšobný technik
tel: +421/ 33/ 79 57 218     e-mail: lubos.vanco@tsu.sk
Ing. Mário ZEMKO
Skúšobný technik
tel: +421/ 33/ 79 57 237     e-mail: mario.zemko@tsu.sk
Ing. Martin JAMBOR
Skúšobný technik - technická akustika
tel: +421/ 33/ 79 57 173     e-mail: martin.jambor@tsu.sk
SKÚŠOBŇA ELEKTRO A VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
tel: +421 33 79 57 252, 204     mobil: +421 905 634 143
e-mail: marian.svetlik@tsu.sk
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     mobil: +421 903 438 964
e-mail: marek.krstennik@tsu.sk
Ing. Miroslav MARTINKO
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 230     e-mail: miroslav.martinko@tsu.sk
Ing. František MAYER
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     mobil: +421 903 438 964
e-mail: frantisek.mayer@tsu.sk
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     mobil: +421 903 438 964
e-mail: martin.pavlus@tsu.sk
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik
tel: +421 33 79 57 153     mobil: +421 903 438 964
e-mail: robert.vavrinec@tsu.sk
Ing. Katarína VAVRINCOVÁ
Pracovníčka skúšobne
tel: +421 33 79 57 204     mobil: +421 903 439 366
e-mail: katarina.vavrincova@tsu.sk
Zita BUBLAVÁ
Pracovníčka skúšobne
tel: +421 33 79 57 204     mobil: +421 903 439 366
e-mail: zita.bublava@tsu.sk
Milan KUČERKA
Skúšobný technik - spotrebný tovar, hračky
tel: +421 33 79 57 203     mobil: +421 0902 952 923
e-mail: milan.kucerka@tsu.sk
METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Peter PIKUS
Vedúci laboratória
tel: +421 33 79 57 254, 170     mobil: +421 914 335 503
e-mail: peter.pikus@tsu.sk
Milan KREMPA
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 194     mobil: +421 903 690 145
e-mail: milan.krempa@tsu.sk
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
tel: +421 33 79 57 217     e-mail: erika.gonova@tsu.sk
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 217, 240     e-mail: peter.hlista@tsu.sk
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 227, 170     e-mail: peter.mati@tsu.sk
Martin CEPKO
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 227, 170, 217     mobil: +421 914 335 504
e-mail: martin.cepko@tsu.sk
Mgr. Katarína ORŠINOVÁ
Metrológ ústavu/pracovníčka laboratória
tel: +421 33 79 57 228, 170     mobil: +421 903 426 271
e-mail: katarina.orsinova@tsu.sk
Ing. Marek MACEJKA
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 262     mobil: +421 903 795 630
e-mail: marek.macejka@tsu.sk
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória
tel: + 421 33 79 57 207, 262     e-mail: milos.bohunicky@tsu.sk
Roman ERTL
Pracovník laboratória
tel: +421 79 57 262
Ing. Dušan LETKO
Skúšobný technik - technická akustika
tel: +421 33 79 57 160     mobil: +421 903 253 439
e-mail: dusan.letko@tsu.sk
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 199     e-mail: branislav.matus@tsu.sk
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória
tel: +421 33 79 57 199     e-mail: marek.pavlik@tsu.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Mária SVITKOVÁ
Vedúca ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 167     mobil: +421 903 783 520
e-mail: maria.svitkova@tsu.sk
Božena VALOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 155, 166     e-mail: bozena.valova@tsu.sk
Dana ŠALÁTOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 245     mobil: +421 902 952 925
e-mail: dana.salatova@tsu.sk
Marta MACHÁČOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 245     mobil: +421 902 952 925
e-mail: marta.machacova@tsu.sk
Dana DRAHOVSKÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
tel: +421 33 79 57 158     e-mail: dana.drahovska@tsu.sk
OSTATNÉ ODDELENIA
Andrej KRALOVIČ
Vedúci IT oddelenia
tel: +421 33 79 57 275     mobil: +421 911 267 919
e-mail: andrej.kralovic@tsu.sk
Bc. Rastislav KARABA
Pracovník IT oddelenia
tel: +421 33 79 57 156     mobil: +421 902 952 921
e-mail: rastislav.karaba@tsu.sk
Daniela PAULÍKOVÁ
Hospodárska správa, údržba budov, investičné a registratúrne stredisko
tel: +421 33 79 57 256     mobil: +421 903 442 848
e-mail: daniela.paulikova@tsu.sk
bod Kontaktný formulár
Pre  
Popis správy * 
Meno (firma) * 
E-mail * 
Telefón 
Overovací kódProsím opíšte kód z obrázku!
Overovací kód:
Správa ktorú chcete poslať
     * Políčka je nutné vyplniť