Novinky z TSÚ

Firemná metrológia a interný audítor - školenia

TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora
Ponúkame Vám školenia:

- firemná metrológia podľa STN EN ISO 10012,
- interný audítor podľa STN EN ISO 17025 a STN EN ISO 9001.

Kontakt: Ing. Igor Kadlec
tel.: +421 902 092 907
e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
Viac info >>>
  • Xenotest

    Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia
    Viac info >>>

  • Pozvánka na seminár

    Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení
    Viac info >>>