Novinky z TSÚ

Firemná metrológia a interný audítor - školenia

TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora
Ponúkame Vám školenia:

- firemná metrológia podľa STN EN ISO 10012,
- interný audítor podľa STN EN ISO 17025 a STN EN ISO 9001.

Kontakt: Ing. Igor Kadlec
tel.: +421 902 092 907
e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
Viac info >>>
  • Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

    Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
    Viac info >>>

  • Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

    27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
    Viac info >>>