Novinky z TSÚ

Xenotest

Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia
V našej novej xenónovej oblúkovej komore Q-SUN Xe-3 dokážeme po pár dňoch alebo týždňoch reprodukovať poškodenia spôsobené plnospektrálnym slnečným žiarením a dažďom, ktoré by sa na výrobkoch objavili obvykle po viacerých mesiacoch až rokoch používania vo vonkajších podmienkach.

Viac info >>>
  • Pozvánka na seminár

    Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení
    Viac info >>>

  • Firemná metrológia a interný audítor - školenia

    TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora
    Viac info >>>