Novinky z TSÚ

Nový zákon pre uvádzanie výrobkov na trh v SR

Zákonom 56/2018 Z.z. sa dňa 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a mení sa zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne
Dňa 7. 3. 2018 boli vydáné v Zbierke zákonov nasledujúce zákony:

Zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
(účinnosť zákona od 1. 4. 2018, ruší nariadenie vlády SR č. 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu)

Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, mení zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne)

Zákon č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii
(účinnosť zákona od 1. 4. 2018, mimo § 14 ods. 4 písm. a) s účinností 1. 4. 2020)
  • Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

    Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
    Viac info >>>

  • Rádiové zariadenia

    Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.
    Viac info >>>