Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Čo je Keymark
Všeobecné informácie o Keymark

Solar Keymark je dobrovoľná certifikačná značka pre solárne tepelné výrobky, ktorá je pre koncového užívateľa dôkazom, že výrobok je v zhode s príslušnými európskymi normami a spĺňa ďalšie požiadavky. Certifikáciu vykonáva nezávislá tretia strana. Značka Solar Keymark sa používa v Európe a je čoraz viac uznávaná na celom svete.

Solar Keymark je CEN/ CENELEC Európska schéma pre označovanie solárnych tepelných výrobkov, určená výhradne pre:

 • solárne tepelné kolektory (na základe európskych noriem radu EN 12975),
 • priemyselne vyrábané solárne tepelné systémy (na základe európskych noriem radu EN 12976).

 • Brožúra Solar Keymark [PDF 3,81 MB]
  Brožúra Solar Keymark (v anglickom jazyku) [PDF 3,81 MB]

  Značku Solar Keymark vyvinula Európska federácia pre solárny tepelný priemysel (ESTIF) a CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) v úzkej spolupráci s poprednými európskymi skúšobnými laboratóriami a s podporou Európskej Komisie. Je hlavnou značkou pre solárne tepelné výrobky, ktorá je veľmi rozšírená na európskom trhu i mimo neho.

  TSÚ Piešťany, š.p. je splnomocnený certifikačný orgán a akreditované skúšobné laboratórium pre solárne tepelné výrobky. Sme jediný certifikačný orgán v systéme Solar Keymark v strednej Európe a zároveň jediné akreditované laboratórium na Slovensku.

  Akreditované laboratórium pre solárne tepelné výrobky. – čítajte viac

  Certifikácia v systéme Solar Keymark

  Rozdiel medzi značkou Solar Keymark a označením CE
  Solar Keymark je značka kvality a označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa legislatívne požiadavky podľa konkrétnych európskych smerníc.  Doplňujúce informácie

  Databáza kolektorov so značkou Solar Keymark


  Zoznam kontaktov

  Ing. Jana LEVICKÁ
  Pracovníčka oddelenia COCV