TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu
bod Čo je Keymark


Všeobecné informácie o Keymark

Solar Keymark je dobrovoľná certifikačná značka pre solárne tepelné výrobky, ktorá je pre koncového užívateľa dôkazom, že výrobok je v zhode s príslušnými európskymi normami a spĺňa ďalšie požiadavky. Certifikáciu vykonáva nezávislá tretia strana. Značka Solar Keymark sa používa v Európe a je čoraz viac uznávaná na celom svete.

Solar Keymark je CEN/ CENELEC Európska schéma pre označovanie solárnych tepelných výrobkov, určená výhradne pre:

 • solárne tepelné kolektory (na základe európskych noriem radu EN 12975),
 • priemyselne vyrábané solárne tepelné systémy (na základe európskych noriem radu EN 12976).

 • Brožúra Solar Keymark [PDF 3,81 MB]
  Brožúra Solar Keymark (v anglickom jazyku) [PDF 3,81 MB]

  Značku Solar Keymark vyvinula Európska federácia pre solárny tepelný priemysel (ESTIF) a CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) v úzkej spolupráci s poprednými európskymi skúšobnými laboratóriami a s podporou Európskej Komisie. Je hlavnou značkou pre solárne tepelné výrobky, ktorá je veľmi rozšírená na európskom trhu i mimo neho.

  TSÚ Piešťany, š.p. je splnomocnený certifikačný orgán a akreditované skúšobné laboratórium pre solárne tepelné výrobky. Sme jediný certifikačný orgán v systéme Solar Keymark v strednej Európe a zároveň jediné akreditované laboratórium na Slovensku.

  Akreditované laboratórium pre solárne tepelné výrobky. – čítajte viac

  Certifikácia v systéme Solar Keymark

  Rozdiel medzi značkou Solar Keymark a označením CE
  Solar Keymark je značka kvality a označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa legislatívne požiadavky podľa konkrétnych európskych smerníc.

  Čo je Keymark
  bod Iné, doplňujúce informácie
  Databáza kolektorov so značkou Solar Keymark
  bod Kontaktné informácie
  Ing. Jana LEVICKÁ
  Pracovník oddelenia COCV
  tel: +421 33 79 57 236     mobil: + 421 911 909 310
  e-mail: jana.levicka@tsu.sk