СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ


Сертификация согласно системе SOLAR KEYMARK

Право на использование марки Solar Keymark может быть предоставленно только авторизованным “сертификационным органом” после того как продукт был протестирован в аккредитованной “испытательной лаборатории”.
Орган по сертификации ответствует за за предоставление сертификатов Solar Keymark и испытательная лаборатория ответствует за все испытания.


Наиболее фундаментальным при сертификации Solar Keymark является то, что тестируемый продукт проба, взятая независимой инспекцией текущего производства или на складе случайным выбором. Okrem toho, nezávislý inšpektor priamo na mieste skontroluje splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality u výrobcu. Certifikačné orgány splnomocňuje certifikačný výbor CEN (CCB).Kľúčové požiadavky pri certifikácii výrobkov v systéme Solar Keymark:

 • Počiatočná skúška výrobku sa vykonáva v akreditovanom skúšobnom laboratóriu
 • Vzorku výrobku odoberá inšpektor z výroby alebo skladu
 • Výrobca musí mať systém vnútropodnikovej kontroly (podobný sérii ISO 9000) – inšpektor tento systém pravidelne kontroluje
 • • Výrobok sa fyzicky kontroluje každé dva roky • Pravidelné požiadavky v systéme Solar Keymark:

  Každý rok:
 • kontrola výroby,
 • kontrola dokumentácie,
 • systému manažérstva kvality,
 • platba ročných poplatkov, • Každé dva roky:
 • fyzická kontrola certifikovaných výrobkov, odobraných inšpektorom z výroby alebo zo skladu. • Priebežne:
 • oznamovanie zmien na výrobku certifikačnému orgánu. • Postup certifikácie v systéme Solar Keymark:

  1. Skontrolujte, či Váš solárny tepelný kolektor je navrhnutý v súlade s normou EN 12975( príp. EN 12976) a či sú splnené požiadavky na systém a proces manažérstva kvality
  2. Kontaktujte certifikačný orgán systému Solar Keymark
  3. Na základe vyplnenej žiadosti skúšobné laboratórium vykoná typovú skúšku kolektora podľa EN 12975 ( príp. EN 12976) a inšpekciu miesta výroby zameranú na splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality.
  4. Po splnení požiadaviek je udelená značka Solar Keymark  Aktuálne informácie o systéme Solar Keymark nájdete na www.solarkeymark.org


  Файлы

  98-001_application_form_keymark_certification.pdf application form keymark certification.pdf [68,29 kB]
  98-002_application_form_keymark_certification.rtf application form keymark certification.rtf [4,54 MB]


  Дополнительная информация

  Solar Keymark органы по сертификации


  Контактные лица

  Ing. Dušan HANKO
  Руководитель органа по сертификации изделий
  Ján BARANČÍK
  Заместитель руководителя органа по сертификации изделий