Dotazník spokojnosti zákazníkov

Dotazník pre prieskum potrieb a spokojnosti našich zákazníkov.

TSÚ Piešťany, š.p. záleží na spätnej väzbe od našich klientov a obchodných partnerov. Dotazník slúži na zistenie spokojnosti s našim službami a výsledky budú slúžiť na zlepšovanie úrovne služieb poskytovaných TSÚ Piešťany, š.p.

Otázka
Odpoveď - Hodnotenie
1. Zvoľte oddelenie, ktorého služby chcete ohodnotiť.
2. Využili ste v minulosti služby v oblasti skúšania, certifikácie, osvedčovania, inšpekcií, OPO?
3. Využili ste v minulosti služby v oblasti metrológie - kalibrácia, overovanie?
4. Využili ste v minulosti naše školenia, konferencie, zákaznícke dni?
5. Ako často navštevujete našu internetovú stránku www.tsu.sk?
6. Využili ste v minulosti iné ako vyššie uvedené služby?
Úroveň doteraz využitých služieb:
7. Kvalita poskytnutých služieb
8. Rýchlosť dodávky
9. Odborná spôsobilosť našich zamestnancov
10. Prístup zamestnancov, ochota a ústretovosť
11. Informovanosť o poskytovaných službách
12. Celková úroveň v porovnaní s inými poskytovateľmi
13. Ste spokojní s úrovňou poskytovaných služieb?
Podnety na zlepšenie:
14. Čo považujete za naše silné stránky?
15. Čo považujete za naše slabé stránky?
16. Návrhy na zlepšenie našej ďalšej spolupráce
17. Aké služby Vám chýbajú v našej ponuke?Overovací kód
Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
* takto vyznačené polia sú povinné.
Vyplnením e-mail adresy súhlasíte s posielaním informácií z TSÚ Piešťany, š.p.