Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/317/HS/2020
HES, s.r.o.
U dráhy 14 Brno - Ostopovice 66449
46974954
Oprava meracieho prístroja pre skúšky bezpečnosti
128,40 €
08.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/310/EKO/2020
Kovorytectvo - Tibor Jedinák
Na Podstráni 1282 Kysucké Nové Mesto 024 01
14238021
Vložky do plombovacích klieští
08.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/310/EKO/2020
Viliam Michálek WIKI
Školská 5 Piešťany 921 01
11756411
Plombovacie štítky
48,72 €
08.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/310/INV/2020
Brüel & Kjaer, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Kalibračný systém pre zvukomery a analyzátory zvuku
165 439,08 €
09.01.2020
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
5/413/HS/2020
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
426,00 €
09.01.2020
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
6/122/EKO/2020
Penzión DIANA
Matúškova 2935/21 Piešťany 92101
28639022
Zabezpečenie firmeného obeda na deň 22.1.2020
300,00 €
09.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/314/EKO/2020
ITC Institut Pro testování a certifikaci, a.s., p. Jaroslav Ambróš
Třída Tomáše Bati 299 Louky Zlín 76302
47910381
Vykonanie skúšky úbytku zmäkčovadiel a odolnosti
468,00 €
10.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/310/EKO/2020
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Kalibrácia sondy do 2 kV
70,56 €
14.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/310/EKO/2020
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Tlačiareň štítkov a náhradné pásky Brother
254,39 €
15.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/310/EKO/2020
MicroStep - MIS, spol. s r.o.
Vajnorská 158 Bratislava 831 04
35791489
Kalibrácia etalónového vlhkomera
327,60 €
15.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/312/HS/2020
Libra spol. s r.o.
Kvetinárska 31 Bratislava 821 06
17329469
Oprava závesnej váhy
55,20 €
16.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
12/314/EKO/2020
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Super teplomer - IR iedeoteplomer
431,40 €
17.01.2020
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia