Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/412/EKO/2021
ZAHASTOM, s.r.o.
Mateja Bela 4668/27 Piešťany 921 01
43927971
Hasiace prístroje
151,20 €
04.01.2021
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
2/122/EKO/2021
Víno Skovajsa
Kupeckého 752 Pezinok 90201
31812767
Propagačné predmety
176,90 €
05.01.2021
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
3/122/EKO/2021
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Propagačné predmenty
756,00 €
07.01.2021
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/412/HS/2021
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Servisná kontrola plynovodov, servisná údržba a odborná prehliadka RS
432,00 €
08.01.2021
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
5/314/EKO/2021
LABIMEX CZ s.r.o.
Počernická 96 Praha 10 108 00
28187890
Xenónová výbojka
972,00 €
12.01.2021
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
6/412/EKO/2021
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
Notebook
1 055,64 €
13.01.2021
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/100/EKO/2021
Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
Sad Andreja Kmeťa 22 Piešťany 92101
Objednávka na antigénové testy pre zamestnancov TSÚ
1 738,00 €
15.01.2021
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ