Kariéra v TSÚ - aktuálna ponuka práce

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Skúšobný technik v oblasti elektrických zariadení.

Náplň práce:

  • Vykonávanie skúšok v akreditovanom laboratóriu, komunikácia so zákazníkmi, administratívne spracovanie objednávok a žiadostí.
  • Vypracovávanie súvisiacej dokumentácie (skúšobných protokolov)
  • Udržiavanie kompetentnosti pre výkon činnosti – štúdium zákonov, vyhlášok a postupov v predmetnej oblasti.


Bližšie informácie: martina.nikodemova@tsu.sk