Novinky z TSÚPodniková dovolenka

Vážení obchodní partneri, dňa 15.03.2022 máme celopodnikovú dovolenku z dôvodu odstávky elektrickej energie. Ďakujeme za pochopenie.
  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>