Novinky z TSÚ

Obchodná súťaž

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje obchodnú súťaž na dodávku úpravy vstupnej haly, interiéru a exteriéru Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.
Prílohou výzvy obchodnej súťaže je výkaz výmeru, ktorý žiadame vyplniť a ktorá bude tvoriť nedeliteľnú prílohu predloženého návrhu .
V prípade potreby, podklady na požiadanie dodá autor projektu, firma ADIF , s.r.o. Bratislava.
Návrhy posielajte na email: jaroslav.crkon@tsu.sk
Kontakt: Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ, tel.: 033/7957286
Ponuka platí: od 27. 7. 2020 do 10. augusta 2020
Príloha: Výkaz výmer - TSÚ Piešťany - súťaž.xls
  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>