Novinky z TSÚ

Európske solárne dni

Európske solárne dni je projekt, ktorý si dáva za cieľ zvyšovať verejné povedomie o inteligentných energetických riešeniach. Tento rok sa prvý krát uskutočňujú na Slovensku a v Piešťanoch sa uskutočnia 12. a 13. mája sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej ...
Európske solárne dni je projekt, ktorý si dáva za cieľ zvyšovať verejné povedomie o inteligentných energetických riešeniach, ako o nevyčerpateľnom zdroji energie a podpore jej využívania čoraz väčším počtom ľudí v Európskej únii. Európske solárne dni úspešne propagujú využívanie slnka- neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie, na výrobu elektriny, ale aj tepla a chladu, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. Európske solárne dni sa prvý krát konali v Rakúsku v roku 2002 ako „deň slnka“ a rozšírili sa na celoeurópsku kampaň, ktorá prebieha každoročne počas prvých májových týždňov. Tento rok sa od 1. do 15. mája 2011 prvý krát uskutočňujú aj na Slovensku.

Do projektu je zapojených viac ako 17 krajín s 5000 akciami. Iniciatívu nad organizáciou a kampaňou na Slovensku prevzala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie. Školy, neziskové organizácie, firmy a fyzické osoby sa zapoja rôznymi podujatiami tak, aby prispeli k zvyšovaniu informovanosti o výrobe elektriny a tepla zo slnka.

V Piešťanoch sa do tohto projektu zapája TSÚ Piešťany, š.p. spoločne so Strednou odbornou školou technickou a Strednou odbornou školou záhradníckou. 12. a 13. mája sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej uskutočnia európske dni solárnej energie. Na informačných paneloch sa budú môcť záujemcovia dozvedieť viac o solárnej energii a o možnostiach jej využitia. Prezentované budú solárne kolektory slúžiace na ohrev vody. Zaujímavosťou bude špeciálne vozidlo na solárny pohon, ktoré vyrobili študenti spolu so svojimi pedagógmi. Pre všetkých, ktorých táto zatiaľ menej využívaná forma energie zaujíma, sú dvere Strednej odbornej školy technickej na Novej ulici 12. a 13. mája (štvrtok, piatok) otvorené v čase od 9.00 do 12.00 hodiny.

Na stiahnutie: Prospekt Európske solárne dni 2011
Viac info >>>
  • Konferencia INOFEST

    Pozývame Vás na najväčšiu inovačnú konferenciu Slovenska, ktorá sa bude konať 23.-24.9.2021 v Chateau Beladice.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na opravy a rekonštrukciu priestorov na 5. podlaží

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh opravy a rekonštrukcie kancelárskych priestorov na 5. podlaží TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>