Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním palivaVykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním palivaSkúšanie kotlov na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva podľa noriem STN EN 303-5.
Výstup:

- Protokol o skúške.


Posledná aktualizácia: 24.11.2017Zoznam kontaktov

Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci CERTITECH
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik

Ostatné súbory