Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Vyvažovanie rotorov
  • Identifikácia stavu zostatkovej nevyváženosti rotora pomocou merania.
  • Vyváženie rotorov podľa požiadaviek zákazníka.

Technické údaje:
  • maximálna hmotnosť rotora 100 kg pri symetrickom uložení medzi stojanmi
  • maximálny priemer rotora 800 mm
  • minimálna vzdialenosť stredov uložení 85 mm
  • maximálna vzdialenosť stredov uložení 1390 mm
  • rozsah vyvažovacích otáčok 100 - 10 000 ot/min
  • minimálna dosiahnuteľná nevyváženosť 0,1 gmm/kg

Výstup:
  • ProtokolZoznam kontaktov

Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik

Ostatné súbory
Materiálové skúšky