Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Vibračné skúškyVibračné skúšky
Kvalitatívne skúšky výrobkov z oblastí strojárstva, automobilového a elektrotechnického priemyslu podľa technických špecifikácií definovaných zákazníkom. Skúšky odolnosti výrobkov a konštrukčných celkov voči:
 • spojito prelaďovaným sínusovým vibráciám, EN 60068-2-6
 • náhodným širokopásmovým vibráciám, EN 60068-2-64
 • mechanickým otrasom a rázom, EN 60068-2-27
 • a vibráciám simulujúcim transport.

Aplikácia skúšok vibrácií:
 • skúšky odolnosti voči vonkajším vplyvom okolia;
 • únavové skúšky;
 • skúšky trvanlivosti;
 • seizmické skúšky;
 • transportné skúšky.

Typické kategórie skúšaných výrobkov:
 • automobilový priemysel,
 • spotrebná elektronika,
 • biela a čierna technika,
 • telekomunikácie,
 • letectvo.

Výhody skúšok vibrácií v skúšobni TSÚ:
 • úspora času a peňazí - meranie a upravovanie výrobkov počas fázy návrhu a vývoja znižuje náklady na dodatočné modifikácie hotových výrobkov,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti – umiestňovaním odskúšaných výrobkov na trh.

Výstup:
Protokol o skúškeZoznam kontaktov

Patrik ARVAY
Skúšobný technik

Ostatné súbory
Materiálové skúšky