Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Solárne kolektorySolárne kolektorySkúšky tlakovej odolnosti, tlakových strát solárnych kolektorov. Skúšky v rozsahu STN EN 12975-2:2006.
Vykonávané skúšky

Skúšobňa solárnych systémov a solárnych kolektorov zabezpečuje vykonávanie všetkých skúšok, ktoré požaduje norma STN EN 12975-1 „Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky".

Skúšky spoľahlivosti:
  • Skúška absorbérov na vnútorný pretlak.
  • Skúška odolnosti proti vysokým teplotám.
  • Skúška vystaveniu vonkajším vplyvom.
  • Skúška odolnosti proti vonkajšiemu tepelnému rázu.
  • Skúška odolnosti proti vnútornému tepelnému rázu.
  • Skúška proti prieniku dažďa.
  • Skúška odolnosti proti mrazom.
  • Skúška odolnosti proti mechanickému zaťaženiu.
  • Skúška odolnosti proti nárazu.

Skúšky tepelného výkonu.

Určenie tlakových strát.

Ďalšie informácie
Certifikácia v systéme Solar KeymarkZoznam kontaktov

Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik

Ostatné súbory