Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Ďalšie poskytované služby
  • Výkon kontroly na žiadosť prevádzkovateľa, štátneho dozoru, Ministerstva financií SR.

  • Poradenstvo pri vývoji softvérov, hier a konštrukcií prístrojov, zariadení a systémov pre hazardné hry.

  • Konzultácie a posudky pri technických problémoch vyskytujúcich sa pri prevádzkovaní hazardných hier.

  • Informačné skúšky elektrickej bezpečnosti a EMC pre hazardné a zábavné prístroje, zariadenia a systémy.  • Zoznam kontaktov

    Ing. Marián SVETLÍK
    Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov