Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Hazardné hry - legislatívaVyhláška č. 17 z 15.1.2009, vyhláška č. 641 z 26.6.2008 a vzor bezpečnostného projektu

Zoznam kontaktov

Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik

Legislatívne predpisy - VHP