Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Anechoická komora na skúšky EMCAnechoická komora na skúšky EMCSkúšky spotrebičov pre domáce použitie, obytných a obchodných zariadení, zariadení ľahkého priemyslu v anechoickej komore
Ponúkame skúšky emisií zariadení a odolnosti voči vplyvom elektromagnetickej kompatibility v anechoickej EMC komore dodanej spoločnosťou ETS Lindgren, poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

Anechoická EMC komora je vhodná na skúšky merania vysokofrekvenčného rušenia spotrebičov pre domáce použitie podľa normy EN 55014-1, zariadení pre oblasti obytné, obchodné a ľahkého priemyslu podľa normy EN 61000-6-3 a zariadení pre priemysel podľa normy EN 61000-6-4. Taktiež sa anechoická EMC komora využíva pre skúšky odolnosti voči vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu (napr. podľa noriem EN 61000-4-3, EN 55014-2, EN 61000-6-1 a EN 61000-6-2).

Základné parametre anechoickej EMC komory:
 • meracia vzdialenosť od skúšaného zariadenia 3m,
 • frekvencia merania od 26 MHz do 18 GHz,
 • homogenita poľa skúšaného zariadenia podľa IEC /EN špecifikácie 1,5m x 2,0m (maximálne rozmery skúšaného zariadenia),
 • maximálna hmotnosť skúšaného zariadenia 500kg,
 • modulácia (AM, FM, pulzná),
 • intenzita vyžarovaného poľa do 20V/m (pri 80% AM modulácii),
 • podporné periférie: stlačený vzduch (do 9 bar), voda (do 4 bar), AC napájanie (jedno alebo trojfázové 230/400V AC, 32A, 50Hz), DC napájanie (382V DC, 100A), farebný kamerový systém s možnosťou záznamu, plné ovládanie z riadiacej miestnosti, autozaostrovanie.
 • merané zariadenie môže byť umiestnené na stole alebo na podlahe (zabudovaná otočná platňa ovládaná z riadiacej miestnosti).
 • Prílohy

  131-001_emc_komora_sk.pdf emc komora sk.pdf [1,08 MB]
  131-002_emc_test_chamber.pdf emc test chamber.pdf [1,12 MB]


  Zoznam kontaktov

  Ing. Ľuboš VANČO
  Vedúci skúšobne RED a EMC
  Mário JAKUBIČKA
  Skúšobný technik
  Martin RÝCHLY
  Skúšobný technik
  Jozef MARIKOVIČ
  Skúšobný technik

  Ostatné súbory