Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Skúšky EMC - normySkúšky EMC - normyZoznam harmonizovaných noriem, podľa ktorých sa vykonávajú akreditované skúšky:
Základné normy:
STN EN 61000-3-2, STN EN 61000-3-3, STN EN 61000-3-11,
STN EN 61000-3-12, STN EN 61000-4-2, STN EN 61000-4-3,
STN EN 61000-4-4, STN EN 61000-4-5, STN EN 61000-4-6,
STN EN 61000-4-8, STN EN 61000-4-11

Produktové normy:
STN EN 50121-3-1 STN EN 50121-3-2 STN EN 50155
STN EN 50370-1, STN EN 50370-2, STN EN 55011,
STN EN 55012, STN EN 55014-1 STN EN 55014-2,
STN EN 55015, STN EN 55024 STN EN 55032,
STN EN 60601-1-2, STN EN 60974-10 STN EN 61000-6-1,
STN EN 61000-6-2, STN EN 61000-6-3, STN EN 61000-6-4
STN EN 61326-1 STN EN 61800-3

ETSI normy:
ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-24

CISPR normy:
CISPR 11 CISPR 12 CISPR 14-1
CISPR 14-2 CISPR 15 CISPR 24
CISPR 32
Zoznam kontaktov

Ing. Ľuboš VANČO
Vedúci skúšobne RED a EMC
Mário JAKUBIČKA
Skúšobný technik
Martin RÝCHLY
Skúšobný technik
Jozef MARIKOVIČ
Skúšobný technik