Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Zdravotnícke elektrické prístrojeZdravotnícke elektrické prístrojeSkúšky zdravotníckych elektrických prístrojov podľa harmonizovaných noriem v akreditovanej skúšobni.
Skúšky bezpečnosti a nevyhnutných prevádzkových vlastností zdravotníckych elektrických prístrojov. Splnenie požiadaviek noriem, podľa ktorých vykonávame akreditované skúšky, poskytuje jednu z možností na vyhlásenie zhody so špecifikovanými základnými požiadavkami smernice 93/42/EHS.

Zoznam harmonizovaných noriem, podľa ktorých sa vykonávajú akreditované skúšky:
STN EN 60601-1
STN EN 60601-1-2
STN EN 60601-1-6
STN EN60601-2-(5,10,22,26)
STN EN ISO 7494-(1,2)
STN EN 62366
STN EN 80601-2-(60,61)

Výstupom je protokol v anglickom jazyku (Test Report).

Skúšobňa vykonáva aj skúšky podľa harmonizovaných noriem na zdravotnícke elektrické prístroje, ktoré nemá akreditované, ako informatívne skúšky.Zoznam kontaktov

Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia
Ing. Katarína BARTOŠOVÁ, PhD.
Vedúca CERTITECH