Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Zdravotnícke elektrické prístrojeZdravotnícke elektrické prístrojeSkúšky zdravotníckych elektrických prístrojov podľa harmonizovaných noriem v akreditovanej skúšobni.
Skúšky bezpečnosti a nevyhnutných prevádzkových vlastností zdravotníckych elektrických prístrojov. Splnenie požiadaviek noriem, podľa ktorých vykonávame akreditované skúšky, poskytuje jednu z možností na vyhlásenie zhody so špecifikovanými základnými požiadavkami smernice 93/42/EHS.

Zoznam harmonizovaných noriem, podľa ktorých sa vykonávajú akreditované skúšky:
STN EN 60601-1
STN EN 60601-1-2
STN EN 60601-1-6
STN EN60601-2-(5,10,22,26)
STN EN ISO 7494-(1,2)
STN EN 62366
STN EN 80601-2-(60,61)

Výstupom je protokol v anglickom jazyku (Test Report).

Skúšobňa vykonáva aj skúšky podľa harmonizovaných noriem na zdravotnícke elektrické prístroje, ktoré nemá akreditované, ako informatívne skúšky.Zoznam kontaktov

Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia