Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia v systéme KEYMARK

Právo na používanie značky Keymark môže udeliť jedine splnomocnený “certifikačný orgán” potom, ako bol výrobok odskúšaný akreditovaným “skúšobným laboratóriom”.
Certifikačný orgán je organizácia zodpovedná za udeľovanie certifikátov Keymark a skúšobné laboratórium je organizácia zodpovedná za vykonávanie všetkých skúšok.

TSÚ Piešťany, š.p. je splnomocnený certifikačný orgán a akreditované skúšobné laboratórium pre solárne tepelné výrobky. Sme jediný certifikačný orgán v systéme Keymark v strednej Európe a zároveň jediné akreditované skúšobné laboratórium na Slovensku.

Najpodstatnejšie pri certifikácii Keymark je to, že skúšaný výrobok je vzorka, ktorú odoberá nezávislý inšpektor z aktuálnej výroby alebo zo skladu náhodným výberom. Okrem toho, nezávislý inšpektor priamo na mieste skontroluje splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality u výrobcu. Certifikačné orgány splnomocňuje certifikačný výbor CEN (CCB).

Kľúčové požiadavky pri certifikácii výrobkov v systéme Keymark:

 • Počiatočná skúška výrobku sa vykonáva v akreditovanom skúšobnom laboratóriu
 • Vzorku výrobku odoberá inšpektor z výroby alebo skladu
 • Výrobca musí mať systém vnútropodnikovej kontroly (podobný sérii ISO 9000) – inšpektor tento systém pravidelne kontroluje
 • Výrobok sa fyzicky kontroluje každé dva roky


 • Pravidelné požiadavky v systéme Keymark:
  Každý rok:
 • kontrola výroby,
 • kontrola dokumentácie,
 • systému manažérstva kvality,
 • platba ročných poplatkov.


 • Každé dva roky:
 • fyzická kontrola certifikovaných výrobkov, odobraných inšpektorom z výroby alebo zo skladu.


 • Priebežne:
 • oznamovanie zmien na výrobku certifikačnému orgánu.


 • Postup certifikácie v systéme Keymark:
  1. Skontrolujte, či Váš solárny tepelný kolektor je navrhnutý v súlade s normou EN 12975( príp. EN 12976) a či sú splnené požiadavky na systém a proces manažérstva kvality.
  2. Kontaktujte certifikačný orgán systému Keymark.
  3. Na základe vyplnenej žiadosti skúšobné laboratórium vykoná typovú skúšku kolektora podľa EN 12975 (príp. EN 12976) a inšpekciu miesta výroby zameranú na splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality.
  4. Po splnení požiadaviek je udelená značka Keymark


  Aktuálne informácie o systéme Keymark nájdete na www.solarkeymark.org


  Prílohy

  98-001_application_form_keymark_certification.pdf application form keymark certification.pdf [68,29 kB]
  98-002_application_form_keymark_certification.rtf application form keymark certification.rtf [4,54 MB]


  Doplňujúce informácie

  Certifikačné orgány Keymark


  Zoznam kontaktov

  Ing. Dušan HANKO
  Vedúci COCV
  Ján BARANČÍK
  Zástupca vedúceho COCV