Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Metrologické laboratórium

 • Číslo akreditácie: K-021

  AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

  Merače pretečeného množstva vody
  Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
  Overovania značka: M47
  Rozhodnutie o autorizácii: UNMS/04031/2021-900/012666/2021 zo dňa 26. 08. 2021

  Momentové kľúče do 2000Nm
  Overovacia značka: M47
  Rozhodnutie o autorizácii: č. UNMS/04337/2019-900/015581/2019 zo dňa 04. 12. 2019

  Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  Overovacia značka: M91
  Rozhodnutie o autorizácii: č. UNMS/04336/2019-900/015585/2019 zo dňa 04. 12. 2019