Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Kalibrácia meračov pretečeného množstva vodyKalibrácia meračov pretečeného množstva vodyAkreditované laboratórium kalibruje merače pretečeného množstva studenej a teplej vody.
Výstupom kalibrácie je kalibračný list, ktorý vydáva akreditované pracovisko.
Výstupom overovania je overovací list a overovacia značka.
Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA