Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


TlakTlakKalibrácia meradiel tlaku
  • manometre
  • manovákuometre indikačné a číslicové s pružnými a citlivými prvkami
  • manometre pre zváraciu techniku
  • meracie prevodníky (snímače) tlaku
  • registračné tlakomery
  • indikačné a registračné diferenčné tlakomery
  • kontrolné manometre a vákuometre
  • tlakomery s vysielačmi - od triedy presnosti 0,1 %


Vykonávame servis deformačných tlakomerov.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.NázovHodnota
Meradlá tlakuod -0,1 MPa do +350 MPa


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Michal ĽUPTÁK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA