Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Moment silyMoment silyKalibrácia meradiel momentu sily
Momentové kľúče torzné a ohybové (signálne), prístroje na kontrolu momentových kľúčov a snímače momentu sily.
Kalibrácia pneumatických a elektronických uťahovačiek krútiaceho momentu.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.

Autorizácia na výkon overovania určených meradiel
Momentové kľúče od 0,05 Nm do 2000 Nm
Overovacia značka: M47


NázovHodnota
Meradlá momentu silyod 0,05 do 2000 Nm


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Michal FERANEC
Pracovník laboratória
Daniel SEDLÁK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA