Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Mechanické kmitanie (Vibrácie)Mechanické kmitanie (Vibrácie)Kalibrácia meradiel mechanického kmitania, ako sú vibromery, senzory (snímače), kalibrátory mechanického kmitania.
Kalibrácie meradiel sa vykonáva porovnávacou metódou, porovnaním s pracovným etalónom laboratória.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Ing. Barbora TURANOVÁ
Pracovníčka laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA