Skúšky prepravných prostriedkov 
Skúšky prepravných prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín podľa medzinárodnej dohody ATP.
Skúšky prepravných prostriedkov
Skúšky prepravných prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín podľa medzinárodnej dohody ATP.
PDF  [2,07 MB]
EHPA - štítok kvality 
EHPA - Štítok kvality pre tepelné čerpadlá.
EHPA - štítok kvality
EHPA - Štítok kvality pre tepelné čerpadlá.
PDF  [608,34 kB]
Skúšky elektromagnetickej kompatibility 
Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických a elektronických výrobkov.
Skúšky elektromagnetickej kompatibility
Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických a elektronických výrobkov.
PDF  [1,18 MB]
Materiálové skúšky výrobkov 
Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach, skúšky v termostatickej komore, skúška soľnou hmlou, skúška ťahom pri teplote okolia, klimatické skúšky materiálov, vyvažovanie rotorov a vibračné skúšky.
Materiálové skúšky výrobkov
Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach, skúšky v termostatickej komore, skúška soľnou hmlou, skúška ťahom pri teplote okolia, klimatické skúšky materiálov, vyvažovanie rotorov a vibračné skúšky.
PDF  [1,82 MB]
Metrológia 
Informácie a stručný prehľad o poskytovaných službách v oblasti kalibrácie a overovania meradiel.
Metrológia
Informácie a stručný prehľad o poskytovaných službách v oblasti kalibrácie a overovania meradiel.
PDF  [420,71 kB]
Činnosť OPO - oprávnenej právnickej osoby 
TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO) pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Činnosť OPO - oprávnenej právnickej osoby
TSÚ Piešťany, š.p. je oprávnená právnická osoba (OPO) pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
PDF  [10,49 MB]
Priestory na prenájom 
Ponúkame prenájom konferenčných a školiacich miestností, dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov.
Priestory na prenájom
Ponúkame prenájom konferenčných a školiacich miestností, dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov.
PDF  [969,94 kB]
Xenotest 
Skúšky starnutia materiálov v špeciálnej xenónovej oblúkovej komore.
Xenotest
Skúšky starnutia materiálov v špeciálnej xenónovej oblúkovej komore.
PDF  [138,63 kB]
TSÚ Piešťany, š.p. 
Základné informácie o podniku. Akreditácie, autorizácie a notifikácie na poskytované služby. Popis výkonu činnosti a stručný prehľad poskytovaných služieb.
TSÚ Piešťany, š.p.
Základné informácie o podniku. Akreditácie, autorizácie a notifikácie na poskytované služby. Popis výkonu činnosti a stručný prehľad poskytovaných služieb.
PDF  [6,16 MB]