Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


SilaSilaKalibrácia meradiel sily (ťah, tlak):
  • mechanické silomery
  • snímače sily
  • prístroje na meranie sily - rozsah do 200 kN
NázovHodnota
Meradlá silydo 200 kN


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Michal FERANEC
Pracovník laboratória
Daniel SEDLÁK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA