Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Overovanie určených meradielOverovanie určených meradielvodomerov na studenú a teplú vodu
Vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn = 10 m3 h-1.
Vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn = 3 m3 h-1.

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s evidenčným číslom 47.
Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA