Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Ponuka skúšokPonuka skúšokSkúšky rádiových zariadení podľa harmonizovaných noriem v akreditovanej skúšobni.
Technický skúšobný ústav má akreditovanú skúšobňu s najmodernejším vybavením pre testy rádiových zariadení podľa harmonizovaných noriem publikovaných pod smernicou RED 2014/53/EU a kvalifikovaný tím odborníkov, s ktorým môže uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov na komplexné služby spojené s umiestnením rádiových zariadení na trh EÚ.

Najrýchlejšie sa rozvíja trh s rádiovými zariadeniami využívajúcimi technológie pracujúce v nelicencovaných pásmach, ako sú WiFi, ZigBee, Bluetooth a technológie pre rôzne ovládače, snímače a IoT – internet vecí s nízkymi nárokmi na objem prenesených dát a spotrebu energie, ktoré pracujú vo voľných pásmach.

Vykonávame skúšky podľa noriem pokrývajúcich požiadavky RED na:
  • elektrickú bezpečnosť
  • elektromagnetickú kompatibilitu
  • využívanie rádiového spektra zariadení pracujúcich v pásmach 2,4 GHz a 5GHz a zariadení krátkeho dosahu pracujúcich v pásme 25 MHz – 1 GHz
Zoznam kontaktov

Ing. Dušan VERNARSKÝ
Skúšobný technik
Ing. Jakub ŠIŠKA
Skúšobný technik