Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Skúška soľnou hmlouSkúška soľnou hmlouSkúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach - skúška soľnou hmlou podľa STN ISO 9227 strojárskych výrobkov zo železa, ocele, farebných kovov a plastov.
Skúšobný priestor 1 m3.

Skúšobné cykly podľa požiadaviek zákazníka.

Výstup:
  • Protokol o skúške.  • Zoznam kontaktov

    Ing. Peter POLLÁK
    Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb, vedúci skúšobne tepelnej techniky

    Ostatné súbory
    Materiálové skúšky