Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Strojové zariadeniaStrojové zariadeniaSkúšanie a posúdenie zhody strojových zariadení. Skúšky mechanickej bezpečnosti a ergonómie, elektrickej bezpečnosti, EMC v rozsahu harmonizovaných noriem pre smernicu o strojových zariadeniach č. 2006/42/ES, resp. Nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z.
Výstup:
 • Certifikát zhody (vydáva COCV),
 • ES certifikát typu pre výrobky uvedené v prílohe IV smernice č. 2006/42/ES (slovenským ekvivalentom je Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.) (vydáva COCV).

 • Zoznam kontaktov

  Ing. Mário ZEMKO
  Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
  Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
  Skúšobný technik

  Ostatné súbory