NázovAdresaČinnosťRozsahDátum vydania
1Marián Ivanov - ROUZZSv. Štefana 4318/16, 921 01 PiešťanyVykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakovýchTechnické zariadenie tlakové skupiny A a) 2., 3., 4., e); Technické zariadenie tlakové skupiny B a), e) 1., 2.19.03.2012
2Marián Ivanov - ROUZZSv. Štefana 4318/16, 921 01 PiešanyS -odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zriadení zdvíhacích; O - oprava technických zariadení zdvíhacíchTechnické zariadenie zdvíhacie skupiny A c) 1.,2.,3.; Technické zariadenie zdvíhacie skupiny B d) 1.,2.,3.,4.; f), g), h), i)19.03.2012
3Ing. Milan Kolárik - MKServiceM. Bela 38, 921 01 PiešťanyS; O - OU, ME1- technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov26.03.2012
4MEDEXIM, spol. s r.o.Hlboká 58, 921 01 PiešťanyO - oprava techických zariadeníE2 -technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskovodov27.04.2012
5Bures Slvoakia s.r.o.Poštová 351/19, 922 41 DrahovceS - odborné prehliadky a odborné skúšky, O - oprava technických zariadení elektrických -OU, -ME 1 - technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov01.10.2012
6ESS SLOVAKIA, s.r.o.J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad VáhomS - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tech. zariad. elektrických; O - oprava tech. zariad. elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, M montáž do funkčého celku v budúcej prevádzkeE2 technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu12.12.2012
7ESS SLOVAKIA, s.r.o.L. Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad VáhomS - odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických; O - oprava TZ elektrických, OU - oprava a údržba; M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzkyE2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu11.01.2013
8Piešťanské stavebné bytové družstvoRužová 8, 921 01 PiešťanyO - oprava technických zariadení elektrických; - OU, - ME2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu27.03.2013
9Welding, s.r.o., Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 TopoľčanyPod Kalváriou 8/1278, 955 01 TopoľčanyS-odb. prehliadky a odb. skúšky vyhrad. tech. zariadení elektrických; O-oprava tech. zariadení elektrických v rozsahu OU-oprava a údržbaE2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu22.04.2013
10MoPo, s.r.o.Stavenisko JE-SA 5, Kalná nad Hronom - Mochovce 935 39O - oprava vyhradených technických zariadení tlakových; OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montáž do funkčného celkutechnické zariadenia tlakové skupiny A, technické zariadenia tlakové skupiny B05.06.2013
11MoPo, s.r.o.935 39 MochovceO-oprava VTZ plynových; OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montáž do funkčného celkutechnické zariadenia tlakové skupiny A c), d), g); technické zariadenia tlakové skupiny B c), d), g)25.07.2013
12VVLP, s.r.o.Hlavná 588/40, 922 41 DrahovceS-odb.prehliadky a odb.skúšky VTZ elektrických; O-prava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba; R-rekonštrukci; M-montáž do funkčného celku na mieste prevádzkyE2-technické zariadenie el. do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov: A-objekt bez nebezpečenstva výuchu17.10.2013
13DILIA, s.r.o.A. Hlinku 56/65, 921 01 PiešťanyS- odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakovýchTechnické zariadenie tlakové skupiny A; B25.02.2014
14NEXA plus, s.r.o.Sasinkova 1070/9, 921 01 PiešťanyO-oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava údržba; R-rekonštrukcia; M-montážE2 - TZ elektrické do 1000 V vrátane bleskozvodov08.04.2014
15NEXA Košice, s.r.o.Laborecká 1002/1, 040 11 KošiceO - oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba; R-rekonštrukcia; M-montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzkyE2 - TZ elektrické do 1000 W vrátane bleskozvodov25.08.2014
16Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ pylnovýchtechnické zariadenie plynové skupina Ag, technické zariadenie plynové skupina Bg, h03.10.2014
17Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky, O- oprava VTZ plynovýchE2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov03.10.2014
18Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakovýchtechnické zariadenie tlakové skupina Aa3, a4, b1, b2; technické zariadenie tlakové skupina Ba, b1, b2, f103.10.2014
19Elektrorevízie BK s.r.o.Púchovská 358, 020 01 StreženiceS-odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ v rozsahu OU, R, ME2-TZ elektrické s napätím 1000 V vrátane bleskozvodov; E4-elektrické stroje, prístroje, rozvádzače; E5-elektrické prípojky14.10.2014
20ELFITTING, s.r.o.Ružová 1039/8, 921 01 PiešťanyO - oprava VTZ elektrických v rozsahu OU, R, ME2-TZ elektrické s napätím 1000 V vrátane bleskozvodov; E4-elektrické stroje, prístroje, rozvádzače; E5-elektrické prípojky14.10.2014
21BMT s.r.o.Pod Párovcami 7271, 921 01 PiešťanyS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových; O-oprava VTZ elektrických v rozsahu OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montážTechnické zariadenie tlakové skupina Ab1, b2; technické zariadenie tlakové skupina Bb1, b2, f111.11.2014
22BMT s.r.o.Pod Párovcami 7271, 921 01 PiešťanyO - oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montážE2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov; A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu11.11.2014
23VOPOS s.r.o.951 21 Rišňovce č. 500S Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrickýchE 1 VTZ elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov; E2 VTZ elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov20.02.2015
24RENEWAL, s.r.o.Valová 851/29, PiešťanyS-odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrickýchE 2, A22.04.2015
25PaRELI s.r.o.Vlárska 50/A, 831 01 Bratislava, Slvoenská republikaS-odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrických; OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montážE 1 VTZ bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu15.05.2015
26Bekaert Hlohovec, a. s.Mierová 2317, 920 28 HlohovecS-odb. prehliadky skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montážE2 - TZ s napätím do 1000 V vrátaen bleskozvodu11.06.2015
27DILIA s.r.o.A. Hlinku 56/65, PiešťanyO-oprava VTZ tlakových; OU, R, MVTZ tlakové skupina Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; skupina Ba,b1,b2,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f430.06.2015
28Patrik Cvecho - PACESPetra Jilemnického 2148/38, 920 01 HlohovecS - odborné skúšky VTZ; OU oprava a údržba; R - rekonštrukcia; M - montáž na mieste prevádzkyE2 - TZ s napätím 1000V vrátane blekozvodu, A - objek na zabezpečeni výbuchu23.11.2015
29elumatec Slovensko, s.r.o.Pribinova 79, 920 01 HlohovecO-orava VTZ elektrických; - OU, R, ME 2, A02.02.2016
30SIPRON, s.r.o.908 61 Popudinské Močidľany č. 322S; O - OU, -R, - ME 2; A09.02.2016
31ROBO Piešťany, a.s.Royova 2, 921 01 PiešťanyO; - OU, - R, - ME2, A01.03.2016
32MART Lehotkai s.r.o.M. Flengera 4, 940 61 Nové ZámkyS; O -OU -R, -ME 1; B15.03.2016
33ADD Piešťany, s.r.o.Brezová 2867/6, 921 01 PiešťanyS; O -OU, -R, MTechnické zariadenia plynové skupiny B f), g), h)16.03.2016
34VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoO -OU, R, Mtechnické zariadenie tlakové skupina Ab1,b2; technické zariadenie tlakové skupina Bb1,b211.04.2016
35VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoS; O - OU, R, MTechnické zariadenia plynové skupiny A; B11.04.2016
36VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoO - OU, R, ME2, A11.04.2016
37Stanleyy s.r.o.Bancíkovej 1/A, 821 03 BratislavaO - OU, R, ME2, A03.05.2016
38ZVS holding, a.s.ul. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad VáhomS; O - OU, R, ME2- A, B13.05.2016
39VORTel s.r.oŠkolská 291/6, 922 21 Moravany nad VáhomS; O - OU, R, ME111.07.2016
40REL s.r.o.Uhoľná 572/3, 010 01 ŽilinaS, OEZ: E2-A01.08.2016
41Vladimír PernicaLichardová 40, 010 01 ŽilinaOEZ: E2-A02.08.2016
42KP, s.r.o.Kragujevská 398, 010 01 ŽilinaS, OEZ: E2-A03.08.2016
43CB Group, a.s.Hraničná 18, 821 05 Bratislava-RužinovOPZ: Ad,f,g,h; Bd,f,g,h21.09.2016
44LB team, s.r.o.Štiavnička 63, 034 01 ŠtiavničkaS, O, R, MPZ: Af,g,h, Bf, g, h26.09.2016
45LB team, s.r.o.Štiavnička 63, 034 01 ŠtiavničkaS, O, R, MTZ: Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f326.09.2016
46DATATHERM, spol.s.r.o.Na rybník 947, 013 01 Teplička nad VáhomS, O, OU, R, MTZ: Aa3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f426.09.2016
47PK partner SK s.r.o.1. Mája 1051, 024 01 Kysucké Nové MestoS, O, PEZ- S, O, P: E1-A, B27.09.2016
48PK partner SK s.r.o.1. Mája 1051, 024 01 Kysucké Nové MestoVEZ: E4-A, B27.09.2016
49PS TRADE SLOVAKIA, s.r.o.Školská 782/ 15, 065 03 PodolínecO, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
50SLAV BUILD s.r.o.Pavlovičovo námestie 7442/37, 080 01 PrešovO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
51Ing. Štefan Škorvánek- AGROPIKORabčice 155, 029 45 RabčiceO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
52INGEMA s.r.o.Hlivištia 23, 073 01 SobranceO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
53MontPag, s.r.o.Letná 2402/18, 069 01 SninaO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
54INOX STAV s.r.o.Prietržka 108, 908 49 PrietržkaO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
55Peter MajerčíkŠtefánikova 209/15, 029 01 NámestovoO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
56ANIVA s.r.o.Svrčinovec 1101, 023 12 SvrčinovecPPZ: Ac, d, Bc, d29.09.2016
57MASZTER s.r.o.Studené 525, 900 46 Most pri BratislaveS, OEZ: E2-A17.10.2016
58Zváračský inštitút, s.r.o.Kalinčiakova 1, 917 01 TrnavaS; O - OU, R, MTZ tlakové skupiny A, B28.10.2016
59Zváračský inštitút, s.r.o.Kalinčiakova 1, 917 01 TrnavaS; O - OU, R, ME 228.10.2016
60PYROKOM spol.s.r.o.Á. Jedlíka 4854, 945 01 KomárnoSTZ: Ac, d, Bc, d18.11.2016
61HD Company, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, c Bb1, b2, c, e1, e2, f1, f2, f3, f425.11.2016
62WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MPZ: Ad, f, g, h, Bd, f, g, h28.11.2016
63WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MTZ: Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f328.11.2016
64WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaS, O, OU, R, MEZ:E4-A28.11.2016
65FIRE Žilina, s.r.o.Cesta na štadión 331/16, 010 04 ŽilinaS, O, OU, R, MTZ: Ad, Bd, b2, f1, f229.11.2016
66S&S systems, s.r.oNa Predmostí č. 886/5, 949 01 NitraO, R, MTZ: Ab1, b2, c, Bb1, b2, c, e1, e2, f1, f2, f3, f430.11.2016
67ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.Severná 2810/33, 010 01 ŽilinaS, O, OU, R, MEZ: E1,E2,E4,E5, A, B, B113.01.2017
68EXUS, s.r.o.Liptovská Osada 378, 034 73 Liptovská OsadaS, OEZ: E2-A17.01.2017
69BP - Projekt s.r.o.946 54 Bajč č. 430SE2; A03.02.2017
70Tailor s.r.o.Kollárova 467/1, 920 42 ČerveníkOprava VTZ EA-E2,E416.02.2017
71Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f323.02.2017
72Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MPZ: Bf, g, h23.02.2017
73Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MEZ: E2-A23.02.2017
74OREA QUALITY, s.r.oPekárska 11, 917 01 TrnavaSEZ: E2-A, B01.03.2017
75PLYNOMONT I+M, s.r.o.Hlavná 245/216, 013 14 Kamenná PorubaO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f310.03.2017
76SCHRONER & SON s.r.o.Ľ. Podjavorinskej 1852/19, 942 01 ŠuranyO - oprava vyhradených technických zariadení tlakovýchA b1, b2, B b1, b2, f1, f2, f3, f415.03.2017
77SCHRONER & SON s.r.o.Ľ. Podjavorinskej 1852/19, 942 01 Šuranyoprava vyhradených technických zariadení plynovýchB f, g, h16.03.2017
78Ing. Igor Tršo- TRIGEASvitavská 532/2, 965 01 Žiar nad HronomVEZ: E1-A22.03.2017
79BIS Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaSE2-A13.04.2017
80BIS Slovensko s.r.oRovinka 590, 900 41 RovinkaO, VEZ: E1-A,B13.04.2017
81Jaco, s.r.o.8. mája 492/8, 089 01 SvidníkO, VEZ: E2-A26.04.2017
82Mellen, s.r.o.T. Vansovej 5247/21, 940 80 Nové ZámkyO, VEZ: E2-A05.05.2017
83PLYNOMONT I + M, s.r.o.Hlavná 245/216, 013 14 Kamenná PorubaS, OPZ: Bf, g, h10.05.2017
84Romis s.r.o.Višňové 314, 013 23 VišňovéS, OEZ: E2, E4, E5- A, B, B110.05.2017
85LDV s.r.o.Dubková 10, 020 55 Lazy pod MakytouEZ/S-OE2, A16.05.2017
86Juraj BojdaZbehy 238, 951 42 ZbehyS, O, VEZ: E2-A30.05.2017
87VUMAT SK, s.r.o.Železničná 9, 082 21 Veľky ŠarišO, VTZ:Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3 +14.06.2017
88Elektro-revízie s.r.o.Púchovská 358/54EZ/S-OE2,E4,E5 - A11.07.2017
89REFLEX SK, s.r.o.Rakovo, 038 42 PríbovceS, OEZ: E2-A, B18.07.2017
90FLORIAN s.r.o.,Priekopská 26, 036 08 MartinSTZ:Aa3, a4, b1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f424.08.2017
91FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 036 08 MartinSE2-S24.08.2017
92FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 036 08 MartinSPZ:Bg, h24.08.2017
93Instalmat, s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSTZ:Aa3, a4, b1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f424.08.2017
94Instalmat, s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSE2, E4, E5-A24.08.2017
95Instalmat s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSPZ:Bg, h24.08.2017
96Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.,Elektrárenská 6, 831 04 BratislavaS, OE4-A24.08.2017
97KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41S, OPZ:Af, g, h, i, Be, f, g, h, i25.08.2017
98KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41OE2, E4, E5- A, B25.08.2017
99ELSOR, s.r.o.925 62 Váhovce č. 646OEZ:E2, E4, E5 - A,B11.09.2017
100BizLink Technology (Slovakia) s.r.o.914 01 Trenčianska Teplá 1356O - OU, R, MEZ: E1, E2 -A20.09.2017
101BizLink Technology (Slovakia) s.r.o.914 01 Trenčianska Teplá 1356VEZ:E1, E2 - A20.09.2017
102Frago tech s.r.o.Štrková 94, 010 01 ŽilinaVEZ:E4-A,B02.10.2017
103Frago tech s.r.o.Štrková 94, 010 01 ŽilinaS-OEZ:E1-A,B02.10.2017
104APC CONTROLS, s.r.o.Súkennícka 34, 971 01 PrievidzaS-OEZ:E1-A,B02.10.2017
105Martin Kavecký - OPRAVÁRHlavná 486/218, 013 14 Kamenná PorubaS, OE2-A11.10.2017
106Martin Kavecký - OPRAVÁRHlavná 486/218, 013 14 Kamenná PorubaOPZ:Bf, g, h11.10.2017
107PV partners s.r.o.Trakovice 288, 919 33 TrakoviceS, OE2-A16.10.2017
108JMKTN, s.r.o.,Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OE2, E4, E5-A20.10.2017
109JMKTN, s.r.o.,Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OPZ:Bf, g, h20.10.2017
110JMKTN, s.r.o.Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OTZ:Ab1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f320.10.2017
111KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41S, OTZ:Ab1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f323.10.2017
112Montservis, s.r.o.Kasárenská 8, 911 05 TrenčínS-OE1-A24.10.2017
113GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraS,OPZ-S-Af,g,h, Bf,g,h; PZ-O-Ac,d,f,g,h,i, Bc,d,f,g,h,i14.11.2017
114GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraS-OTZ-S-Abi,b2,Ba,Bb1,b2; O-Ab1,b2,Ac,Bb1,b2,c,e1,e2,f1,f2,f3,f414.11.2017
115GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraOEZ-E2,A14.11.2017
116FeSys s.r.o.903 01 Kostolná pri Dunaji 33S-OEZ;E2-A22.11.2017
117FeSys s.r.o.903 01 Kostolná pri Dunaji 33VEZ;E4-A22.11.2017
118PK partner SK s.r.o.Športová 1334, 024 01 Kysucké Nové MestoS, OTZ:Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f313.12.2017
119PK partner SK s.r.o.Športová 1334, 024 01 Kysucké Nové MestoS, OPZ:Ai, Bg, Bi13.12.2017
120OravaSK s.r.oVavrečka 93, 029 01 VavrečkaEZ:S, OE2-A12.01.2018
121DILIA s.r.o.A. Hlinku 56/65, 921 01 PiešťanyPZ/S-OAa,b,c,d,e,f,g,i, Ba,b,c,d,e,f,g,h,i17.01.2018
122ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10 F, 010 01 ŽilinaE:OE2-A18.01.2018
123ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10F, 010 01 ŽilinaPZ:S, OAa, b, d, f, g, h, i, Ba, b, d, f, g, h, i18.01.2018
124ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10F, 010 01 ŽilinaTZ:S, OAa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f418.01.2018
125BojdaTech, s.r.o.Zbehy 238, 951 42 ZbehyEZ:S, OE2-A19.01.2018
126AIRFITTING s.r.o.Hodžova 20, 921 01 PiešťanyPZ/OBi25.01.2018
127MARKOS COMP s.r.o.Kossúthova 755/60, 943 01 ŠtúrovoEZ:OE2-A15.02.2018
128Ragwitek s.r.o.Nezábudková 5, 821 01 BratislavaPZ:PAc, d, Bc, d09.03.2018
129STOLAMED PLUS, s. r. o.Michalská 9, 811 03 BratislavaTZ:S, OAc,d, Bd,f113.03.2018
130A.T.Servis, a.s.Kukorelliho 2815/8, 921 010 Piešťany, prevádzka Horná Streda parc. č. 1324/179PZ:PAc, Bc,21.03.2018
131A.T.Servis, a.s.Kukorelliho 2815/8, 921 010 Piešťany, prevádzka Horná StredaTZS, O21.03.2018
132Bilfinger Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaEZ:SE2-A26.03.2018
133Bilfinger Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaEZ:O, VE1-A, B26.03.2018
134MIRABOR, s.r.o.Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad VáhomEZ:S, OE1-A, B28.03.2018
135BALEK s.r.o.Novomeského 1249/26, 024 01 Kysucké Nové MestoPZ:S, OOPaOS: Aa,b,c,d,e,f,g,h,i, Ba,b,c,d,e,f,g,h,i ; Opravy: Aa,b,c,d,e,f,g,h,i02.05.2018
136BALEK s.r.o.Novomeského 1249/26, 024 01 Kysucké Nové MestoTZ:S, OAb1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f302.05.2018
137ROMIS s.r.o.Višňové 314, 013 23 VišňovéEZ:S,OE1,E2,E4,E5-A, B22.05.2018
138OB elektro s.r.o.Pažite 518/37, 010 09 ŽilinaEZ:S, OE2-A25.05.2018
139HAMA Technology, s.r.o.Pánska Niva 14, 920 01 HlohovecPZ-OAd,e,g04.06.2018
140InTec pro, a.sŠtrková 94, 010 01 ŽilinaEZ:S, OE1-A,B21.06.2018
141HASPOTEX, s.r.o.Bulharská 42, 917 01 TrnavaTZ:S, OAa4,b1,b2,d, Ba,b1,b2,d,f119.07.2018
142seleg, s.r.o.Vajanského 1955/58, 921 01 PiešťanyEZ-OE2-A22.08.2018
143InTec pro, a.sŠtrková 94, 010 01 ŽilinaEZ:VE1-A,B04.09.2018
144ELRES Nitra s.r.o.Trieda Andreja Hlinku 605/25, 949 01 NitraEZ:S,OE2-A05.09.2018
145EAM Slovakia s. r. o.Kolpašská 1, 969 01 Banská ŠtiavnicaEZ:S, OE1-A,B09.10.2018
146ELMONT s.r.o.Trnávka 955, 913 33 Horná SúčaEZ/S-OE2A,B15.10.2018
147REL SK s. r. o.Andreja Kmeťa 3763/13, 010 01 ŽilinaEZ:S, OE2-A18.10.2018
148HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoPZ:S-OAh, Bf, g, h14.11.2018
149HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoEZ:S-OE1-A,B20.11.2018
150HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoTZ:S-OAb1, Ba, b1, e1, e2, f1, f2, f320.11.2018
151Tailor s.r.o.Kollárova 467/1, 920 42 ČerveníkEZ- OEZ/ E1 - A.B11.12.2018
152RELDOP s.r.o.Hviezdoslavova 809/20, 924 01 GalantaEZ; S-OE1-A,B10.01.2019
153JARZA s.r.o.023 33 PovinaPZ;S-OS-Ag,Bg,h / O-Af,g17.01.2019
154JARZA s.r.o.023 33 Povina 246EZ;OE2 - A17.01.2019
155ZJAVOstav, s. r. o.Plátennícka 889/2, 029 01 NámestovoPZ, S-OAh,Bf,g05.02.2019
156ZJAVOstav, s. r. o.Plátennícka 889/2, 029 01 NámestovoTZ, S-OAb1, Ba,b1,e1,e2,f1,f2,f305.02.2019
157HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoZZ; S-OAa,b,e,j1 Ba,b,c,f,g08.02.2019
158ELEKTRO-POL, s. r. o.Raková 994EZ, S-OE1 B05.03.2019
159REVEZ - K, s. r. o.Veselá ulica 1849/24, 034 84 Liptovské SliačeEZ, S-OE1-A,B14.03.2019
160P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaPZ-OBd,f,g,h02.05.2019
161P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaTZ-OAb, Bb,e,f02.05.2019
162P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaEZ-OE1-A,B,B102.05.2019
163ELSOR, s.r.o.Váhovce č. 646, 925 62 VáhovceEZ - OE1, E2 - A,B13.05.2019
164RB-SLOVAKIA, s. r. o.Jarná 303/1, 943 42 GbelceZZ,S-OBc2,d,d1,d2,d3,d424.05.2019
165ALBACON, s.r.o.Krajinská cesta 2929/29, 921 01 PiešťanyEZ-OE2, E4-A20.06.2019
166ejoin, s.r.o.Hviezdoslavova 1168, 018 63 LadceEZ, S-OE1-A,B28.06.2019
167MEDATECH, spol. s r.o.8. mája 4387/15, 921 01 PiešťanyEZ;OE2-A17.07.2019
168K+M MEDIA s. r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneTZ,S-OAa3,a4,Ab1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f322.07.2019
169K+M MEDIA s. r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneEZ,S-OE2-A22.07.2019
170Peter Straňák PROFI - SERVISObecná ul. 452/20, 951 06 VinodolEZ-OE2-A29.07.2019