NázovAdresaČinnosťRozsahDátum vydania
1WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Dlhá 1011/88D, 010 09 ŽilinaZZ,S-OAa,Ba06.12.1220
2Marián Ivanov - ROUZZSv. Štefana 4318/16, 921 01 PiešťanyVykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakovýchTechnické zariadenie tlakové skupiny A a) 2., 3., 4., e); Technické zariadenie tlakové skupiny B a), e) 1., 2.19.03.2012
3Marián Ivanov - ROUZZSv. Štefana 4318/16, 921 01 PiešanyS -odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zriadení zdvíhacích; O - oprava technických zariadení zdvíhacíchTechnické zariadenie zdvíhacie skupiny A c) 1.,2.,3.; Technické zariadenie zdvíhacie skupiny B d) 1.,2.,3.,4.; f), g), h), i)19.03.2012
4Ing. Milan Kolárik - MKServiceM. Bela 38, 921 01 PiešťanyS; O - OU, ME1- technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov26.03.2012
5MEDEXIM, spol. s r.o.Hlboká 58, 921 01 PiešťanyO - oprava techických zariadeníE2 -technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskovodov27.04.2012
6Bures Slvoakia s.r.o.Poštová 351/19, 922 41 DrahovceS - odborné prehliadky a odborné skúšky, O - oprava technických zariadení elektrických -OU, -ME 1 - technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov01.10.2012
7ESS SLOVAKIA, s.r.o.J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad VáhomS - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tech. zariad. elektrických; O - oprava tech. zariad. elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, M montáž do funkčého celku v budúcej prevádzkeE2 technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu12.12.2012
8ESS SLOVAKIA, s.r.o.L. Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad VáhomS - odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických; O - oprava TZ elektrických, OU - oprava a údržba; M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzkyE2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu11.01.2013
9Piešťanské stavebné bytové družstvoRužová 8, 921 01 PiešťanyO - oprava technických zariadení elektrických; - OU, - ME2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu27.03.2013
10Welding, s.r.o., Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 TopoľčanyPod Kalváriou 8/1278, 955 01 TopoľčanyS-odb. prehliadky a odb. skúšky vyhrad. tech. zariadení elektrických; O-oprava tech. zariadení elektrických v rozsahu OU-oprava a údržbaE2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu22.04.2013
11MoPo, s.r.o.Stavenisko JE-SA 5, Kalná nad Hronom - Mochovce 935 39O - oprava vyhradených technických zariadení tlakových; OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montáž do funkčného celkutechnické zariadenia tlakové skupiny A, technické zariadenia tlakové skupiny B05.06.2013
12MoPo, s.r.o.935 39 MochovceO-oprava VTZ plynových; OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montáž do funkčného celkutechnické zariadenia tlakové skupiny A c), d), g); technické zariadenia tlakové skupiny B c), d), g)25.07.2013
13VVLP, s.r.o.Hlavná 588/40, 922 41 DrahovceS-odb.prehliadky a odb.skúšky VTZ elektrických; O-prava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba; R-rekonštrukci; M-montáž do funkčného celku na mieste prevádzkyE2-technické zariadenie el. do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov: A-objekt bez nebezpečenstva výuchu17.10.2013
14DILIA, s.r.o.A. Hlinku 56/65, 921 01 PiešťanyS- odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakovýchTechnické zariadenie tlakové skupiny A; B25.02.2014
15NEXA plus, s.r.o.Sasinkova 1070/9, 921 01 PiešťanyO-oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava údržba; R-rekonštrukcia; M-montážE2 - TZ elektrické do 1000 V vrátane bleskozvodov08.04.2014
16NEXA Košice, s.r.o.Laborecká 1002/1, 040 11 KošiceO - oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba; R-rekonštrukcia; M-montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzkyE2 - TZ elektrické do 1000 W vrátane bleskozvodov25.08.2014
17Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ pylnovýchtechnické zariadenie plynové skupina Ag, technické zariadenie plynové skupina Bg, h03.10.2014
18Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky, O- oprava VTZ plynovýchE2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov03.10.2014
19Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeŠagátova ulica č. 1, 813 04 BratislavaS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakovýchtechnické zariadenie tlakové skupina Aa3, a4, b1, b2; technické zariadenie tlakové skupina Ba, b1, b2, f103.10.2014
20Elektrorevízie BK s.r.o.Púchovská 358, 020 01 StreženiceS-odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ v rozsahu OU, R, ME2-TZ elektrické s napätím 1000 V vrátane bleskozvodov; E4-elektrické stroje, prístroje, rozvádzače; E5-elektrické prípojky14.10.2014
21ELFITTING, s.r.o.Ružová 1039/8, 921 01 PiešťanyO - oprava VTZ elektrických v rozsahu OU, R, ME2-TZ elektrické s napätím 1000 V vrátane bleskozvodov; E4-elektrické stroje, prístroje, rozvádzače; E5-elektrické prípojky14.10.2014
22BMT s.r.o.Pod Párovcami 7271, 921 01 PiešťanyS - odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových; O-oprava VTZ elektrických v rozsahu OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montážTechnické zariadenie tlakové skupina Ab1, b2; technické zariadenie tlakové skupina Bb1, b2, f111.11.2014
23BMT s.r.o.Pod Párovcami 7271, 921 01 PiešťanyO - oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montážE2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov; A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu11.11.2014
24VOPOS s.r.o.951 21 Rišňovce č. 500S Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrickýchE 1 VTZ elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov; E2 VTZ elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov20.02.2015
25RENEWAL, s.r.o.Valová 851/29, PiešťanyS-odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrickýchE 2, A22.04.2015
26PaRELI s.r.o.Vlárska 50/A, 831 01 Bratislava, Slvoenská republikaS-odb. prehliadky a odb. skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrických; OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montážE 1 VTZ bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu15.05.2015
27Bekaert Hlohovec, a. s.Mierová 2317, 920 28 HlohovecS-odb. prehliadky skúšky VTZ elektrických, O-oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU-oprava a údržba, R-rekonštrukcia, M-montážE2 - TZ s napätím do 1000 V vrátaen bleskozvodu11.06.2015
28DILIA s.r.o.A. Hlinku 56/65, PiešťanyO-oprava VTZ tlakových; OU, R, MVTZ tlakové skupina Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; skupina Ba,b1,b2,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f430.06.2015
29Patrik Cvecho - PACESPetra Jilemnického 2148/38, 920 01 HlohovecS - odborné skúšky VTZ; OU oprava a údržba; R - rekonštrukcia; M - montáž na mieste prevádzkyE2 - TZ s napätím 1000V vrátane blekozvodu, A - objek na zabezpečeni výbuchu23.11.2015
30elumatec Slovensko, s.r.o.Pribinova 79, 920 01 HlohovecO-orava VTZ elektrických; - OU, R, ME 2, A02.02.2016
31SIPRON, s.r.o.908 61 Popudinské Močidľany č. 322S; O - OU, -R, - ME 2; A09.02.2016
32ROBO Piešťany, a.s.Royova 2, 921 01 PiešťanyO; - OU, - R, - ME2, A01.03.2016
33MART Lehotkai s.r.o.M. Flengera 4, 940 61 Nové ZámkyS; O -OU -R, -ME 1; B15.03.2016
34ADD Piešťany, s.r.o.Brezová 2867/6, 921 01 PiešťanyS; O -OU, -R, MTechnické zariadenia plynové skupiny B f), g), h)16.03.2016
35VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoO -OU, R, Mtechnické zariadenie tlakové skupina Ab1,b2; technické zariadenie tlakové skupina Bb1,b211.04.2016
36VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoS; O - OU, R, MTechnické zariadenia plynové skupiny A; B11.04.2016
37VARM, s.r.o.Sídlisko Budúcnosť 1315, 925 82 TešedíkovoO - OU, R, ME2, A11.04.2016
38Stanleyy s.r.o.Bancíkovej 1/A, 821 03 BratislavaO - OU, R, ME2, A03.05.2016
39ZVS holding, a.s.ul. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad VáhomS; O - OU, R, ME2- A, B13.05.2016
40VORTel s.r.oŠkolská 291/6, 922 21 Moravany nad VáhomS; O - OU, R, ME111.07.2016
41REL s.r.o.Uhoľná 572/3, 010 01 ŽilinaS, OEZ: E2-A01.08.2016
42Vladimír PernicaLichardová 40, 010 01 ŽilinaOEZ: E2-A02.08.2016
43KP, s.r.o.Kragujevská 398, 010 01 ŽilinaS, OEZ: E2-A03.08.2016
44CB Group, a.s.Hraničná 18, 821 05 Bratislava-RužinovOPZ: Ad,f,g,h; Bd,f,g,h21.09.2016
45LB team, s.r.o.Štiavnička 63, 034 01 ŠtiavničkaS, O, R, MPZ: Af,g,h, Bf, g, h26.09.2016
46LB team, s.r.o.Štiavnička 63, 034 01 ŠtiavničkaS, O, R, MTZ: Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f326.09.2016
47DATATHERM, spol.s.r.o.Na rybník 947, 013 01 Teplička nad VáhomS, O, OU, R, MTZ: Aa3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f426.09.2016
48PK partner SK s.r.o.1. Mája 1051, 024 01 Kysucké Nové MestoS, O, PEZ- S, O, P: E1-A, B27.09.2016
49PK partner SK s.r.o.1. Mája 1051, 024 01 Kysucké Nové MestoVEZ: E4-A, B27.09.2016
50PS TRADE SLOVAKIA, s.r.o.Školská 782/ 15, 065 03 PodolínecO, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
51SLAV BUILD s.r.o.Pavlovičovo námestie 7442/37, 080 01 PrešovO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
52Ing. Štefan Škorvánek- AGROPIKORabčice 155, 029 45 RabčiceO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
53INGEMA s.r.o.Hlivištia 23, 073 01 SobranceO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
54MontPag, s.r.o.Letná 2402/18, 069 01 SninaO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
55INOX STAV s.r.o.Prietržka 108, 908 49 PrietržkaO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
56Peter MajerčíkŠtefánikova 209/15, 029 01 NámestovoO, OU, R, MZZ: Bd, Bf29.09.2016
57ANIVA s.r.o.Svrčinovec 1101, 023 12 SvrčinovecPPZ: Ac, d, Bc, d29.09.2016
58MASZTER s.r.o.Studené 525, 900 46 Most pri BratislaveS, OEZ: E2-A17.10.2016
59Zváračský inštitút, s.r.o.Kalinčiakova 1, 917 01 TrnavaS; O - OU, R, MTZ tlakové skupiny A, B28.10.2016
60Zváračský inštitút, s.r.o.Kalinčiakova 1, 917 01 TrnavaS; O - OU, R, ME 228.10.2016
61PYROKOM spol.s.r.o.Á. Jedlíka 4854, 945 01 KomárnoSTZ: Ac, d, Bc, d18.11.2016
62HD Company, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, c Bb1, b2, c, e1, e2, f1, f2, f3, f425.11.2016
63WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MPZ: Ad, f, g, h, Bd, f, g, h28.11.2016
64WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MTZ: Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f328.11.2016
65WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Moyzesova 939/46, 010 01 ŽilinaS, O, OU, R, MEZ:E4-A28.11.2016
66FIRE Žilina, s.r.o.Cesta na štadión 331/16, 010 04 ŽilinaS, O, OU, R, MTZ: Ad, Bd, b2, f1, f229.11.2016
67S&S systems, s.r.oNa Predmostí č. 886/5, 949 01 NitraO, R, MTZ: Ab1, b2, c, Bb1, b2, c, e1, e2, f1, f2, f3, f430.11.2016
68ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.Severná 2810/33, 010 01 ŽilinaS, O, OU, R, MEZ: E1,E2,E4,E5, A, B, B113.01.2017
69EXUS, s.r.o.Liptovská Osada 378, 034 73 Liptovská OsadaS, OEZ: E2-A17.01.2017
70BP - Projekt s.r.o.946 54 Bajč č. 430SE2; A03.02.2017
71Tailor s.r.o.Kollárova 467/1, 920 42 ČerveníkOprava VTZ EA-E2,E416.02.2017
72Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f323.02.2017
73Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MPZ: Bf, g, h23.02.2017
74Tri svište SVK, s.r.o.Agátová 183/14, 010 01 ŽilinaO, OU, R, MEZ: E2-A23.02.2017
75OREA QUALITY, s.r.oPekárska 11, 917 01 TrnavaSEZ: E2-A, B01.03.2017
76PLYNOMONT I+M, s.r.o.Hlavná 245/216, 013 14 Kamenná PorubaO, OU, R, MTZ: Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f310.03.2017
77SCHRONER & SON s.r.o.Ľ. Podjavorinskej 1852/19, 942 01 ŠuranyO - oprava vyhradených technických zariadení tlakovýchA b1, b2, B b1, b2, f1, f2, f3, f415.03.2017
78SCHRONER & SON s.r.o.Ľ. Podjavorinskej 1852/19, 942 01 Šuranyoprava vyhradených technických zariadení plynovýchB f, g, h16.03.2017
79Ing. Igor Tršo- TRIGEASvitavská 532/2, 965 01 Žiar nad HronomVEZ: E1-A22.03.2017
80BIS Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaSE2-A13.04.2017
81BIS Slovensko s.r.oRovinka 590, 900 41 RovinkaO, VEZ: E1-A,B13.04.2017
82Jaco, s.r.o.8. mája 492/8, 089 01 SvidníkO, VEZ: E2-A26.04.2017
83Mellen, s.r.o.T. Vansovej 5247/21, 940 80 Nové ZámkyO, VEZ: E2-A05.05.2017
84PLYNOMONT I + M, s.r.o.Hlavná 245/216, 013 14 Kamenná PorubaS, OPZ: Bf, g, h10.05.2017
85Romis s.r.o.Višňové 314, 013 23 VišňovéS, OEZ: E2, E4, E5- A, B, B110.05.2017
86LDV s.r.o.Dubková 10, 020 55 Lazy pod MakytouEZ/S-OE2, A16.05.2017
87Juraj BojdaZbehy 238, 951 42 ZbehyS, O, VEZ: E2-A30.05.2017
88VUMAT SK, s.r.o.Železničná 9, 082 21 Veľky ŠarišO, VTZ:Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3 +14.06.2017
89Elektro-revízie s.r.o.Púchovská 358/54EZ/S-OE2,E4,E5 - A11.07.2017
90REFLEX SK, s.r.o.Rakovo, 038 42 PríbovceS, OEZ: E2-A, B18.07.2017
91FLORIAN s.r.o.,Priekopská 26, 036 08 MartinSTZ:Aa3, a4, b1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f424.08.2017
92FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 036 08 MartinSE2-S24.08.2017
93FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 036 08 MartinSPZ:Bg, h24.08.2017
94Instalmat, s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSTZ:Aa3, a4, b1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f424.08.2017
95Instalmat, s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSE2, E4, E5-A24.08.2017
96Instalmat s.r.o.Vyšná Korňa 85, 023 21 KorňaSPZ:Bg, h24.08.2017
97Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.,Elektrárenská 6, 831 04 BratislavaS, OE4-A24.08.2017
98KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41S, OPZ:Af, g, h, i, Be, f, g, h, i25.08.2017
99KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41OE2, E4, E5- A, B25.08.2017
100ELSOR, s.r.o.925 62 Váhovce č. 646OEZ:E2, E4, E5 - A,B11.09.2017
101BizLink Technology (Slovakia) s.r.o.914 01 Trenčianska Teplá 1356O - OU, R, MEZ: E1, E2 -A20.09.2017
102BizLink Technology (Slovakia) s.r.o.914 01 Trenčianska Teplá 1356VEZ:E1, E2 - A20.09.2017
103APC CONTROLS, s.r.o.Súkennícka 34, 971 01 PrievidzaS-OEZ:E1-A,B02.10.2017
104Martin Kavecký - OPRAVÁRHlavná 486/218, 013 14 Kamenná PorubaS, OE2-A11.10.2017
105Martin Kavecký - OPRAVÁRHlavná 486/218, 013 14 Kamenná PorubaOPZ:Bf, g, h11.10.2017
106PV partners s.r.o.Trakovice 288, 919 33 TrakoviceS, OE2-A16.10.2017
107JMKTN, s.r.o.,Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OE2, E4, E5-A20.10.2017
108JMKTN, s.r.o.,Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OPZ:Bf, g, h20.10.2017
109JMKTN, s.r.o.Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽilinaS, OTZ:Ab1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f320.10.2017
110KALORIM s.r.o.Nesluša 759, 023 41S, OTZ:Ab1, b2, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f323.10.2017
111Montservis, s.r.o.Kasárenská 8, 911 05 TrenčínS-OE1-A24.10.2017
112GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraS,OPZ-S-Af,g,h, Bf,g,h; PZ-O-Ac,d,f,g,h,i, Bc,d,f,g,h,i14.11.2017
113GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraS-OTZ-S-Abi,b2,Ba,Bb1,b2; O-Ab1,b2,Ac,Bb1,b2,c,e1,e2,f1,f2,f3,f414.11.2017
114GASFIX, s.r.o.Škultétyho 535/38, 949 11 NitraOEZ-E2,A14.11.2017
115FeSys s.r.o.903 01 Kostolná pri Dunaji 33S-OEZ;E2-A22.11.2017
116FeSys s.r.o.903 01 Kostolná pri Dunaji 33VEZ;E4-A22.11.2017
117PK partner SK s.r.o.Športová 1334, 024 01 Kysucké Nové MestoS, OTZ:Ab1, b2, Bb1, b2, f1, f2, f313.12.2017
118PK partner SK s.r.o.Športová 1334, 024 01 Kysucké Nové MestoS, OPZ:Ai, Bg, Bi13.12.2017
119OravaSK s.r.oVavrečka 93, 029 01 VavrečkaEZ:S, OE2-A12.01.2018
120DILIA s.r.o.A. Hlinku 56/65, 921 01 PiešťanyPZ/S-OAa,b,c,d,e,f,g,i, Ba,b,c,d,e,f,g,h,i17.01.2018
121ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10 F, 010 01 ŽilinaE:OE2-A18.01.2018
122ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10F, 010 01 ŽilinaPZ:S, OAa, b, d, f, g, h, i, Ba, b, d, f, g, h, i18.01.2018
123ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.Štrková 984/10F, 010 01 ŽilinaTZ:S, OAa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f418.01.2018
124BojdaTech, s.r.o.Zbehy 238, 951 42 ZbehyEZ:S, OE2-A19.01.2018
125AIRFITTING s.r.o.Hodžova 20, 921 01 PiešťanyPZ/OBi25.01.2018
126MARKOS COMP s.r.o.Kossúthova 755/60, 943 01 ŠtúrovoEZ:OE2-A15.02.2018
127Ragwitek s.r.o.Nezábudková 5, 821 01 BratislavaPZ:PAc, d, Bc, d09.03.2018
128STOLAMED PLUS, s. r. o.Michalská 9, 811 03 BratislavaTZ:S, OAc,d, Bd,f113.03.2018
129A.T.Servis, a.s.Kukorelliho 2815/8, 921 010 Piešťany, prevádzka Horná Streda parc. č. 1324/179PZ:PAc, Bc,21.03.2018
130A.T.Servis, a.s.Kukorelliho 2815/8, 921 010 Piešťany, prevádzka Horná StredaTZS, O21.03.2018
131Bilfinger Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaEZ:SE2-A26.03.2018
132Bilfinger Slovensko s.r.o.Rovinka 590, 900 41 RovinkaEZ:O, VE1-A, B26.03.2018
133MIRABOR, s.r.o.Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad VáhomEZ:S, OE1-A, B28.03.2018
134BALEK s.r.o.Novomeského 1249/26, 024 01 Kysucké Nové MestoPZ:S, OOPaOS: Aa,b,c,d,e,f,g,h,i, Ba,b,c,d,e,f,g,h,i ; Opravy: Aa,b,c,d,e,f,g,h,i02.05.2018
135BALEK s.r.o.Novomeského 1249/26, 024 01 Kysucké Nové MestoTZ:S, OAb1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f302.05.2018
136ROMIS s.r.o.Višňové 314, 013 23 VišňovéEZ:S,OE1,E2,E4,E5-A, B22.05.2018
137OB elektro s.r.o.Pažite 518/37, 010 09 ŽilinaEZ:S, OE2-A25.05.2018
138HAMA Technology, s.r.o.Pánska Niva 14, 920 01 HlohovecPZ-OAd,e,g04.06.2018
139InTec pro, a.sŠtrková 94, 010 01 ŽilinaEZ:S, OE1-A,B21.06.2018
140HASPOTEX, s.r.o.Bulharská 42, 917 01 TrnavaTZ:S, OAa4,b1,b2,d, Ba,b1,b2,d,f119.07.2018
141seleg, s.r.o.Vajanského 1955/58, 921 01 PiešťanyEZ-OE2-A22.08.2018
142InTec pro, a.sŠtrková 94, 010 01 ŽilinaEZ:VE1-A,B04.09.2018
143ELRES Nitra s.r.o.Trieda Andreja Hlinku 605/25, 949 01 NitraEZ:S,OE2-A05.09.2018
144EAM Slovakia s. r. o.Kolpašská 1, 969 01 Banská ŠtiavnicaEZ:S, OE1-A,B09.10.2018
145ELMONT s.r.o.Trnávka 955, 913 33 Horná SúčaEZ/S-OE2A,B15.10.2018
146REL SK s. r. o.Andreja Kmeťa 3763/13, 010 01 ŽilinaEZ:S, OE2-A18.10.2018
147HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoPZ:S-OAh, Bf, g, h14.11.2018
148HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoEZ:S-OE1-A,B20.11.2018
149HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoTZ:S-OAb1, Ba, b1, e1, e2, f1, f2, f320.11.2018
150Tailor s.r.o.Kollárova 467/1, 920 42 ČerveníkEZ- OEZ/ E1 - A.B11.12.2018
151RELDOP s.r.o.Hviezdoslavova 809/20, 924 01 GalantaEZ; S-OE1-A,B10.01.2019
152JARZA s.r.o.023 33 PovinaPZ;S-OS-Ag,Bg,h / O-Af,g17.01.2019
153JARZA s.r.o.023 33 Povina 246EZ;OE2 - A17.01.2019
154ZJAVOstav, s. r. o.Plátennícka 889/2, 029 01 NámestovoPZ, S-OAh,Bf,g05.02.2019
155ZJAVOstav, s. r. o.Plátennícka 889/2, 029 01 NámestovoTZ, S-OAb1, Ba,b1,e1,e2,f1,f2,f305.02.2019
156HERN s.r.o.Kliňanská 564, 029 01 NámestovoZZ; S-OAa,b,e,j1 Ba,b,c,f,g08.02.2019
157ELEKTRO-POL, s. r. o.Raková 994EZ, S-OE1 B05.03.2019
158REVEZ - K, s. r. o.Veselá ulica 1849/24, 034 84 Liptovské SliačeEZ, S-OE1-A,B14.03.2019
159P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaPZ-OBd,f,g,h02.05.2019
160P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaTZ-OAb, Bb,e,f02.05.2019
161P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaEZ-OE1-A,B,B102.05.2019
162ELSOR, s.r.o.Váhovce č. 646, 925 62 VáhovceEZ - OE1, E2 - A,B13.05.2019
163RB-SLOVAKIA, s. r. o.Jarná 303/1, 943 42 GbelceZZ,S-OBc2,d,d1,d2,d3,d424.05.2019
164ALBACON, s.r.o.Krajinská cesta 2929/29, 921 01 PiešťanyEZ-OE2, E4-A20.06.2019
165ejoin, s.r.o.Hviezdoslavova 1168, 018 63 LadceEZ, S-OE1-A,B28.06.2019
166MEDATECH, spol. s r.o.8. mája 4387/15, 921 01 PiešťanyEZ;OE2-A17.07.2019
167K+M MEDIA s. r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneTZ,S-OAa3,a4,Ab1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f322.07.2019
168K+M MEDIA s. r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneEZ,S-OE2-A22.07.2019
169Peter Straňák PROFI - SERVISObecná ul. 452/20, 951 06 VinodolEZ-OE2-A29.07.2019
170DS. eltex s. r. o.Západná ulica 1009/10, 029 56 ZákamennéEZ, S-OE2-A01.08.2019
171Bilfinger Slovensko s. r. o.Továrenská 1, 943 03 ŠtúrovoEZ, SE2-A27.08.2019
172Bilfinger Slovensko s. r. o.Továrenská 1, 943 03 ŠtúrovoEZ, O-VE1-A,B27.08.2019
173HAMA Technology, s.r.o.Pánska Niva 14, 920 01 HlohovecTZ; OAa3, Be1, e204.10.2019
174BH Control s.r.o.Zvončínska 124, 900 55 LozornoEZ; S-OE2, E4 - A04.10.2019
175Ing. Peter Ježík TechtronicNitrianska 5, 920 01 HlohovecTZ; S-OS - Ab1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3; O - Aa3 Be1,e207.10.2019
176OravaSK s. r. o.Vavrečka 93, 029 01 VavrečkaEZ, S-OE2-A11.10.2019
177EnergoCare, s. r. o.Priemyselná 2, 917 01 TrnavaEZ, S-OE1-A,B04.11.2019
178Rudolf Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupcaG.M.R. Štefánika 123/97, 922 03 VrbovéTZ; S-OAa4,b1,b2, Ba,b1,b2,e2,f125.11.2019
179Rudolf Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupcaG.M.R. Štefánika 123/97, 922 03 VrbovéPZ; S-OAd,f,g,h Bd,f,g,h25.11.2019
180AREKO, s. r. o.Tomanova 35, 831 07 BratislavaEZ-OE2-A,B26.11.2019
181K+M MEDIA s. r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneTZ, S-OAa4,Ab1,b2,Ba,b1,b2,f1,f2,f306.12.2019
182K+M MEDIA s.r. o.Čierne 94, 023 13 ČierneEZ,OE2-A06.12.2019
183WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Dlhá 1011/88D, 010 09 ŽilinaTZ,OAa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f309.12.2019
184WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Dlhá 1011/88D, 010 09 ŽilinaPZ, OAd,f,g,h,Bd,f,g,h09.12.2019
185WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.Dlhá 1011/88D, 010 09 ŽilinaEZ, S-OE409.12.2019
186GIT, s.r.o.Piešťanská cesta 412/48, 922 03 VrbovéEZ - OE2,E4, E5 - A,B12.12.2019
187Lukáš GalanekHubina 129, 922 21 HubinaPZ-OBd,f,g,h15.01.2020
188MSM Nováky, a.s.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad VáhomEZ/S-OA1-A,B17.01.2020
189MSM Banská Bystrica, a.s.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad VáhomEZ/S-OE1-A,B17.01.2020
190Technické služby mesta Námestovoul. Miestneho priemyslu 560, 029 01 NámestovoEZ/S-OE2-A,B05.02.2020
191Technické služby mesta Námestovoul. Miestneho priemyslu 560, 029 01 NámestovoZZ/S-OAa,b,e,j1 Ba,b,c,f,g05.02.2020
192AMJ - TECH s.r.o.Dolné Jasenovo 83, 038 02 Turčianske JasenovoEZ/S-OE1-A,B05.02.2020
193MAROTECH s.r.o.M.R.Štefánika 1049/72, 036 01 MartinPZ-S,OAa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,e,f,g,h,i05.02.2020
194MAROTECH s.r.o.M.R.Štefánika 1049/72, 036 01 MartinEZ-S,OE1-A,B05.02.2020
195MAROTECH s.r.o.M.R.Štefánika 1049/72, 036 01 MartinTZ-S,OAa3,a4,b, Ba,b,e2,f05.02.2020
196DOBKOZ s.r.o.Mlynská 362, 922 01 Veľké OrvišteTZ-SAa4,b Ba,b12.02.2020
197InTec Power, s.r.o.Štrková 94, 010 01 ŽilinaEZ/S-OE1/A-B14.02.2020
198InTec Power, s.r.o.Štrková 94, 010 01 ŽilinaEZ-VE4-A,B14.02.2020
199VUMAT ENERGETIKA s. r. o.Ivánska cesta 30/B, 821 04 BratislavaTZ,OAa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f320.02.2020
200WENIZ s.r.o.Podbiel 15, 027 42 PodbielTZ/S-OS-Aa3,a4,b Ba,b,e2,f; O-Aa4,b1,b2,b5,e Bb1,b2,f1,f2,f3,f405.03.2020
201WENIZ s.r.o.Podbiel 15, 027 42 PodbielPZ/S-OAa,b,c,d,e,f,g,h,i; Ba,b,c,d,e,f,g,h,i05.03.2020
202WENIZ s.r.o.Podbiel 15, 027 42 PodbielEZ/S-OS-E1-A,B; O-E1,E4,E5-A,B05.03.2020
203PROFILAN spol. s r.o.Brigádnická 550, 911 01 TrenčínEZ-OE2, E4-A12.03.2020
204SAFETY SOLUTION s. r. o.Javorová 642/2, 949 01 NitraEZ,OE1.1,E2-A,E4,E506.04.2020
205SAFETY SOLUTION s. r. o.Javorová 642/2,949 01 NitraPZ, S-OAc,d,f,g,h,Bc,d,f,g,h06.04.2020
206SAFETY SOLUTION s. r. o.Javorová 642/2, 949 01 NitraTZ, S-OAa4,b1,d,e,Ba,b1,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f406.04.2020
207VETRANIE DM, s. r. o.M. Rázusa 7, 010 01 ŽilinaPZ, O-PAi,Bi14.04.2020
208SB1 s. r. o.Bratislavská 416/17, 010 01 ŽilinaEZ, S-OE1-A06.05.2020
209ELEgas s. r. o.E. Necseya 3168/3,010 08 ŽilinaTZ,S-OAa4,b1,b2,e,Ba, b1,b2,e1,e2,f1,f2,f311.05.2020
210ELEgas s. r. o.E. Necseya 3168/3, 010 08 ŽilinaPZ, S-OAh,Bf,g,h,i11.05.2020
211Rossum Integration s.r.o.I. Olbrachta 7585/32, 911 01 TrenčínEZ-OE2,E4 / A26.05.2020
212MOVS, s.r.o.Zelená ulica 440/18, 922 10 TrebaticeEZ-OE2, E4, E5 / A,B01.06.2020
213MARTINA s. r. o.Somolického 6/768, 039 01 Turčianske TepliceEZ, S-OE2,E4,E5 - A25.06.2020
214ENZA s. r. o.Májová 1098,02201ČadcaEZ, S-OE1-A01.07.2020
215Inštalatér Turiec s. r. o.Zalúčky 553/6,038 43 Kláštor pod Znievom-LazanyTZ-OAb1,b2,Bb1,b2,e1,e2,f1,f2,f307.07.2020
216Inštalatér Turiec, s. r. o.Zalúčky 553/6, 038 43 Kláštor pod Znievom - LazanyPZ-OBd,e,f,g,h07.07.2020
217G-Elmont, s.r.o.Krivá 110, 027 55 KriváEZ/S-OE1-A,B10.08.2020
218EKO-MONTE s.r.o.Pri Kysuci 99/77, 010 03 ŽilinaTZ-O+A b1, b2 Bb1, b2, e1, e2, f1, f2, f3+21.08.2020
219FIREX SLOVAKIA s.r.o.Odborárska 28/1390/ 915 01 Nové Mesto nad VáhomTZ / SAb1,b2 Bb1, b2, d, f101.10.2020
220KOMPEL, s.r.o.Haluzice 743, 913 07 BošácaEZ/S - OS-E2 A / O-E1-A,B07.10.2020
221MAROTECH s.r.o.M.R. Štefánika 1049/72, 036 01 MartinZZ/S - OS-Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Ba, b, c, d, e, f, g, h, i / O-Aa, b, c3, d, e, h Ba, b, c, d, e, f, g, h, i09.10.2020
222MiMa Servis, s. r. o.Kostolná 51/23, 015 01 RajecTZ, S-O+Ab1, b2, Ba, b1, b2, f1, f2, f3, f4+03.11.2020
223MiMa Servis. s.r.o.Kostolná 51/23,015 01 RajecEZ, S-OE204.11.2020
224MiMa Servis, s. r. o.Kostolná 51/23,015 01 RajecPZ, S-O+Bf, g, h+04.11.2020
225WELDING a TESTING OF MATERIALS, s. r. o.Dlhá 1011/88DEZ, S-OE120.11.2020
226REVEEL s. r. o.Dobšinského 1599/18EZ, S-OE2 A27.11.2020
227FIREX SLOVAKIA s.r.o.Odborárska 28/1390, 915 01 Nové Mesto nad VáhomTZ/ S-OAd, Bd04.12.2020
228Weniz s.r.o.Podbiel 15, 027 42 PodbielTZ/ S-ORT- Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Ba, b, c, d, e, f, g, h, i / O - Aa, b, c3, d, e, h Ba, b, c, d, e, f, g, h, i09.12.2020
229ELETTER s. r. o.Bardejovské kúpele 90, 085 01 BardejovEZ, OE111.01.2021
230BOZPaPO, s. r. o.Na zápletí 227, 010 04 ŽilinaEZ, S-OE2 A13.01.2021
231ProELZA s.r.o.Kmeťova 652/4, 015 01 RajecEZ/ S-OE2, E4, E5 - A19.01.2021
232DARED, s. r. o.Langsfeldova 5401, 036 01 MartinEZ, S-OE2 A25.01.2021
233INPRA, s. r. o.SNP 1278/8, 018 41 Dubniva nad VáhomPZ-O+Ag, h, Bf, g , h, +04.02.2021
234doem, s. r. o.Komenského 31, 010 01 ŽilinaEZ-OE2 A12.02.2021
235DATAFOREST, s. r. o.Dr. Karola Kmeťku 67, Teplička nad VáhomTZ, S-O+Aa3,a4 b1 b2,e,Ba,b1,c2, e1,e2,f1,f2,f3,f4+26.02.2021
236DATAFOREST, s. r. o.Dr. Karola Kmeťku 67, Teplička nad VáhomEZ-OE2-A01.03.2021
237KH instal s.r.o.Šípkové 40, 922 03 ŠípkovéPZ-OBd, f, g, h15.03.2021
238Stanleyy s.r.oBancíkovej 1/A, 821 03 BratislavaEZ - OE1 - A,B25.03.2021
239PRMS, s.r.o.Višňové 186, 013 23 VišňovéTZ-O+Ab, b2, e, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3+29.03.2021
240MIROMAX, s.r.o.Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Bánska BystricaS-O+Ad, Bc, d, f1+29.03.2021
241MR plyn s.r.o.Meškalská 6, 038 52 SučanyEZ/O-SE1-A,B30.03.2021
242seleg, s.r.o.Vajanského 1955/58, 921 01 PiešťanyEZ/OE1 - A,B06.04.2021
243MSM Land Systems s.r.o.Kasárenská 8, 911 05 TrenčínZZ/S - OAa, b Ba, b, c, d, e, f, g, h, i14.04.2021
244FE- NIK SV s.r.o.Školská 1519/110, 925 22 Veľké ÚľanyEZ/S - OE2 -A16.04.2021
245Kamiris s.r.o.Kamiris s.r.o.EZ/S - OE2-A13.05.2021
246ELEPRO s.r.o.E.F. Scherera 16, 921 01 PiešťanyEZ/S - OE1/A,B13.05.2021
247BIS Slovensko, s. r.o.Továrenska 1, 943 03 ŠtúrovoEZ/O-SE1 - A,B25.05.2021
248ELKAP, s.r.o.Javorová 3071/4, 010 07 ŽilinaEZ/O-SE2 - A09.06.2021
249Mesto IlavaMierové námestie 16/31, 019 01 IlavaEZ-OE2, E4, E5 / A,B21.06.2021
250STOLAMED PLUS s.r.o.Michalská 9, 811 03 BratislavaPZ-S+Bg, h+23.07.2021
251STOLAMED PLUS, s.r.o.Michalská 9, 811 03 BratislavaEZ-OE2 A26.07.2021
252Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o.Stummerova 6, 955 01 TopoľčanyTZ/SAa4, b Ba, b04.08.2021
253P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaTZ/SAb1, b2, e, Bb1, b2, e1, e2, f109.08.2021
254P.G.A. CONSULTING, s.r.o.Trhové polia 748, 900 41 RovinkaPZ/SBd, e, f, g, h, i09.08.2021
255ABIS - plus s.r.o.Komenského 7080/91, 921 01 PiešťanyPZ/OBf, g, h, i12.08.2021
256ABIS - plus s.r.o.Komenského 7080/91, 921 01 PiešťanyEZ/OE2 A12.08.2021
257BS CHLAD, s.r.o.Horelica 108, 022 01 ČadcaPZ/S-O+Ai, Bg, i+17.08.2021
258KVR služby s.r.o.Súkenícka 209/2, 922 03 VrbovéEZ/OE2 A09.09.2021
259KVR služby s.r.o.Súkenícka 209/2, 922 03 VrbovéPZ/S - OAd, Ag Bd, Bg09.09.2021
260KVR služby s.r.o.Súkenícka 209/2, 922 03 VrbovéTZ/S - OAb1, b2 Bb1, b2, opravy Ab1, b2 Bb1, b2, f109.09.2021
261ROUZZ PLUS s.r.o.Malé Orvište 2, 922 01OstrovZZ/ S-OOPaOS-Aa,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k Ba,b,c,d,e,f,g,h,i Ca,b,c,d; O-Aa,b,c1,d,e,f,g,h,i,j,k Ba,b,c,d,e,f,g,h,i17.09.2021
262Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o.Námestie S.H. Vajanského 1/1, 036 01 MartinEZ/S-OE2 A23.09.2021
263DT EnergieTech, spol. s.r.o.Na Rybník 947, 013 01 Teplička nad VáhomEZ/O-SE2 A30.09.2021
264ENERGOM SK s.r.o.Hlavná 285/47, 027 44 Štefanov nad OravouEZ/S-OE1, E2,E4,E5/ A,B08.11.2021
265Damitt, s.r.o.Sucháčková 4397/5, 036 01 MartinEZ/S-OE2-A12.11.2021
266Servis Profi s.r.o.Žilinská 22/1, 921 01 PiešťanyEZ/S - OE1 - A,B23.11.2021
267VEMPRIM, s.r.o.Viglašská 3034/2, 051 07 BratislavaTZ-O+b1,b2,Bb1,b2,f1,f2.f3+21.12.2021
268VEMPRIM, s.r.o.Viglašská 3034/2, 051 07 BratislavaViglašská 3034/2, 051 07 BratislavaPZ-O+ Bf,g h+21.12.2021
269Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o.Stummerova 6, 955 01 TopoľčanyTZ/S-OAd, Bd12.01.2022
270ZN Technik s.r.o.Železničiarska 877/12, 900 51 ZohorPZ-SAh,i Bf, g, h,i14.01.2022
271AIR TREND, s.r.o.M. Bela 32, 921 01 PiešťanyEZ/ S-OE1/A,B17.01.2022
272ZANATECH s.r.o.Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesTz/S,OAb Ba, b, f / Ba, b, e, f01.02.2022
273ZANATECH s.r.o.Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesPZ/S,OBf, g, h, i / Bf, g, h01.02.2022
274AB BASE s.r.o.Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť PetržalkaTZ/S,OAa, b; Ba, b, f / Ab, c, d; Bb, c, d, e1, f14.02.2022
275AB BASE s.r.o.Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť PetržalkaPZ/S,OAf, g, h; Bf, g, h, i / Bf, g, h, i14.02.2022
276VINUTA s.r.o.Hollého 206/53015 01 RajecE1, E2 -A,B18.03.2022
277SPIRS s.r.o.Mnešická 1740/72, 915 01 Nové Mesto nad VáhomEZ/ S-OE2 A05.04.2022
278SAFT s.r.o.Etreho Kračany 89, 930 03 Kráľovičove KračanyEZ/S-OE2/A14.04.2022
279Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o.Stummerova 6, 955 01 TopoľčanyEZ / S - OE2 - A05.05.2022